SALDO

dokumentation (pdf)

lag

⇧[2]riktig PRIM

lag (nn)

[korpus]


81
PRIM advokat de_jure döma författning förordning institut2 jordabalk juridisk konstitution lagbalk lagbestämmelse lagbud lagfara laggiltighet lagisk laglig lagmässig lagområde lagväsen landslag2 lex paragraf promulgera rätt2 rättsenlig strafflag straffrätt
abortmotstånd antiabortlag
affärstid butiksstängningslag
amnesti amnestilag
angiveri angiverilagen
anställningsskydd LAS
använda+flytväst flytvästlag
apartheid apartheidlag
arbete arbetsrätt
arv ärvdabalk
bankväsen banklag
bevara+fornminne fornminneslag
by byordning
bygga bygglag
elastisk gummilag
etikprövning etikprövningslag
expropriation expropriationslag
fabrik hallrätt
fiske fiskelag
folk folkrätt
fullmakt fullmaktslag
förbud förbudslag
förfogande förfogandelag
grund grundlag
hyra hyreslag
inkasso inkassolag
klass klasslag2
kommun kommunallag
kreditupplysning kreditupplysningslag
kyrka2 kyrkolag
land3 landsrätt
landskap landskapslag
livsmedel livsmedelslag
läkemedel läkemedelslag
medbestämmande medbestämmandelag
moral morallag
namn namnlag
patientsäkerhet patientsäkerhetslag
radioprogram radiolag
riksdag riksdagsordning
sekretess sekretesslag
sexköp sexköpslag
skatt skattelag
skola skollag
socialtjänst socialtjänstlag
tull tullag
tvist civillag
tvång tvångslag
undantagstillstånd undantagslag
utan laglös
utlänning utlänningslag
vadhållning vadhållningslag
väg väglag2
yttrandefrihet munkorgslag yttrandefrihetslag

29
bok lagbok
bryta2 brott lagbrytare överträda
enligt lagenlig
fastställa lagfästa
föreskriva lagstadgad
förslag lagberedning lagförslag
kunna lagfaren
kunskap lagkunskap
lyda laglydig
mot lagvidrig
råd2 lagråd
skipa lagskipning
skärpning lagskärpning
språk lagspråk
stifta lagstifta lagstiftare lagstiftning
term lagterm
text lagtext
tillägg amendemang
tillämpning lagtillämpning
tolkning2 lagtolkning
utskott2 justitieutskott lagutskott
ändring lagändring
övervaka justitiekansler