SALDO

dokumentation (pdf)

chef

⇧[2]ledare PRIM

chef (nn)

[korpus]


103
PRIM bas2 boss2 chefa chefskap chefsställning direktör generaldirektör generalsekreterare herre_på_täppan överhuvud
Dramaten Dramatenchef
SAS SAS-chef
Stockholm överståthållare
TV-kanal kanalchef
TV TV-chef
UHÄ universitetskansler
arbete arbetschef
armé arméchef
avdelning avdelningschef
bataljon bataljonschef
beskickning beskickningschef
brandförsvar brandchef
brigad brigadchef
bruk brukspatron
centralbank centralbankschef
departement departementschef
division2 divisionschef
division3 divisionschef2
ekonomiavdelning ekonomichef
fartyg kapten2
finanser finanschef
flygplan flygkapten
flygvapen flygvapenchef
fängelse fängelsechef
företag disponent företagschef verkställande_direktör
företagsfilial platschef
förskola förskolechef
försvarsgren försvarsgrenschef
försäljning försäljningschef
grupp gruppchef
hamn hamnfogde
hamnkontor hamnkapten
hemman husbonde
hemvärn hemvärnschef
härad häradshövding
information informationschef
kansli kanslichef
kommun+stad stadsdirektör
kommunikation kommunikationschef
kontor byråchef kontorschef
kultursektion kulturchef
kundservice kundservicechef
landsting landstingsdirektör
lantbruksnämnd lantbruksdirektör
layout layoutchef
legation envoyé
livvakt livvaktschef
lokalkontor lokalchef
län landshövding
länsarbetsnämnd länsarbetsdirektör
länsstyrelse länsråd
marknad2 marknadschef
mellan mellanchef
militär befälhavare officer
motell motellchef
museum museichef överintendent
myndighet myndighetschef
parti partichef
personal personalchef
polis polischef
postverk generalpostdirektör
press2 presschef
program2 programchef
redaktion redaktionschef
regemente regementschef
regering regeringschef
restaurang källarmästare
restaurangkök köksmästare
riksbank riksbankschef
räddningstjänst räddningschef
sjukhus sjukhusdirektör
skattemyndighet häradsskrivare
skola rektor
skolförvaltning skolchef
socialförvaltning socialdirektör
sportjournalist sportchef
spårväg spårvägschef
stab stabschef
stad borgmästare
stall stallmästare
stat statschef
statlig avdelningsdirektör
säkerhetspolis säkerhetschef
teater teaterchef
trafiksäkerhet trafiksäkerhetschef
tropp troppchef
två andrechef
ämbetsverk överdirektör

14
efternamn Gyllenhammar Lagarde
egenskap chefsegenskap
ekonom chefsekonom
fartyg chefsfartyg
flytt chefsflytt
jobb chefsjobb
kirurg chefskirurg
läkare överläkare
mikrobiolog chefsmikrobiolog
plats2 chefsplats
tjänsteman chefstjänsteman departementsråd
åklagare chefsåklagare