SALDO

dokumentation (pdf)

officer

⇧[2]chef militär

officer (nn)

[korpus]


34
PRIM fältmarskalk fänrik general generallöjtnant generalmajor generalöverste kapten kommendant kompaniofficer kornett2 löjtnant major marskalk officerare regementsofficer subaltern underlöjtnant överste överstelöjtnant
Frälsningsarmén brigadör
flotta flaggman kommendör kommendörkapten
jourhavande dagofficer
kavalleri kavalleriofficer ryttmästare
marin amiral sjöofficer
nazist nazistofficer
reserv reservofficer
samband sambandsofficer
stab stabsofficer
under underofficer
underrättelsetjänst underrättelseofficer

8
aspirant officersaspirant
elev kadett
förbund officersförbund
kamrat officerskamrat
kollega officerskollega
medhjälpare adjutant
mäss officersmäss
uppassare kalfaktor