SALDO

dokumentation (pdf)

djup

⇧[2]stor ner

djup (av)

[korpus]


14
PRIM djup2 djupgående djuphet djuplek djupna fördjupa på_djupet svalg2
aln alnsdjup
brant bråddjup
motsats grund2 ytlig
rekord rekorddjup
tvär tvärdjup

27
analysera djuplodande
avslappning djupavslappning
bergart djupbergart plutonisk
bild djupbild stereobild
blå djupblå
borra djupborrning
bryta3 djupbrytning
dal ravin
dimension djupdimension
dykning djupdykning
fukta djupfuktande
grön djupgrön
hav djuphav
intervju djupintervju
kultur2 djupkultur
lod djuplod
riktning i_djupled
sova tungsövd
suck hjärtesuck
sömn djupsömn
tallrik djuptallrik
tänka djupsinne
ugn tunnelugn
urladdning djupurladdning
vatten djupvatten