SALDO

dokumentation (pdf)

ekliptika

⇧[2]bana sol

ekliptika (nn)

[korpus]

* *