SALDO

dokumentation (pdf)

sol

⇧[2]lysa himmel

sol (nn)

[korpus]


11
PRIM solar solig solskiva
augusti augustisol
extra extrasol
februari februarisol
jorden solen
likna solliknande
midnatt midnattssol
söder södersol
vår vårsol

26
bana ekliptika
dygn soldygn
energi solenergi
flod2 solflod
fläck2 solfläck
förmörkelse solförmörkelse
gaseruption protuberans
glimt solglimt
gud solgud
höjd middagshöjd solhöjd
ljus solljus
materia solmateria
medelpunkt heliocentrisk
mitt zenit
nedgång solnedgång
ring solgård
rörelse5 solrörelse
sken solsken
strålning solstrålning
system solsystem
tid soltid
uppgång soluppgång
vind solvind
värmestrålning solvärme
yta fotosfär