SALDO

dokumentation (pdf)

elastiserbar

⇧[2]elastisera möjlig

elastiserbar (av)

[korpus]


1
PRIM elastiserbarhet
*