SALDO

dokumentation (pdf)

fel

⇧[2]rätt inte

fel (nn)

[korpus]


58
PRIM behäftad bock3 falsk fel2 fela felaktig förväxla galen2 ha_fel hugga_i_sten missa misstag miste på_tok skavank skuld synd tjall vaj vilse
avbildning avbildningsfel
broms bromsfel
brytare brytarfel
datorminne minnesfel2
datorprogram bugg2
drift4 driftfel
etikett2 etikettsfel
faktum faktafel sakfel
formell formfel
genomsnitt medelfel
grundläggande generalfel grundfel kardinalfel
hjärta hjärtfel
hårdvara hårdvarufel
komma2 kommafel
konstruktion konstruktionsfel
korrektur korrekturfel
lins linsfel
narv narvfel
observation observationsfel
roder roderfel
räkna räknefel
räls rälsfel
rättegång rättegångsfel
skriva skrivfel
skönhet skönhetsfel
slarv slarvfel
språklig språkfel
stava stavfel
syn synfel
talförmåga talfel
tankegång tankefel
tjänst2 tjänstefel
trycka2 tryckfel
utan felfri
uttal uttalsfel

62
bedöma felbedöma missbedöma
behandla2 felbehandlad
behandling2 felbehandling
beräkning felberäkning
beskära2 felbeskuren
bevis cirkelbevis
bilda missbildning
citera felciterad
datera feldaterad
dosera feldosera
dosera2 feldosera2
färga missfärga
förstå missförstå
förändra förvanska förvrida förvränga
handling felhandling felsteg
informera felinformerad
inrikta missriktad
investering felinvestering
koka felkokt
konstruera felkonstruerad
köp felköp
lägga förlägga2
marginal2 felmarginal
matsmältning indigestion
minnas missminna_sig
minne4 minnesvilla
navigera felnavigera
orsak felkälla
placera felplacerad
prioritera felprioritera
procent felprocent
påpeka anmärka
rikta felriktad
räkna felräkning
satsning felsatsning
skriva felskrivning
slutledning felslut
stava felstavad
ställa_in2 felställd
svälja i_vrångstrupen sätta_i_halsen
säga felsägning
söka felfinnare felsökare
tid i_otid
tolka2 feltolka misstolka vantolka
tro inbilla
tyda misstyda
tänk feltänk
underrätta felunderrättad
uppfatta missuppfatta
uppfattning felsyn
utveckla urspårad2
utveckling felutveckling
val felval
åsikt fördom