SALDO

dokumentation (pdf)

folk4

⇧[2]folkslag PRIM

folk (nn)

[korpus]


102
PRIM arab etnisk hunner jude nation2 rom3 semit tungus
Afrika bantufolk
Albanien geger tosker
Algeriet kabyl
Amerika indian
Asien+turkisk tatar
Australien aboriginer
Balkan balkanfolk
Bibeln filisté
Böhmen markomanner
England anglosaxare
Frankrike franker
Grönland eskimå
Götaland göt
Holland fris4
Indien dravidfolk
Indien+Sri_Lanka tamil
Kampuchea khmer
Kaukasus tjerkess
Lappland kvän same
Ligurien ligurer
Manchuriet manchu
Nordafrika berber
Norden svear
Nya_Guinea papua
Nya_Zeeland maori
Palestina ammonit2
Paraguay guarani
Polen kasjub
Sibirien ostjak samojed
Sydamerika inkafolket
Sydostasien hmong malaj
Västeuropa kelt
Wales kymrer
afrikansk bushman hamit hausa watusi2 zulu
afrikansk+småväxt hottentott pygmé
antik etrusk fenicier illyrer korinter samnit
arabisk druser
asiatisk mongol
folkvandringstiden vandal2
fornitaliensk sabin
forntida fornfolk hettit skyt sumerer
fånga fångstfolk
germansk burgund cimbrer german germanfolk goter langobard sachsare teuton
grekisk dorer eoler jonier
huvudjakt huvudjägare
härska herrefolk
indisk arisk2
indoeuropeisk indoeuropé
jägare jägarfolk
keltisk gael galler2
kultur kulturfolk
lyda lydfolk
mellan interetnisk
mosse mossfolk
mången multietnisk
natur naturfolk
ryttare ryttarfolk
samla samlarfolk
ströva nomad
thaispråk thai
träsk träskfolk
turkisk turkfolk turkmen
ursprunglig urfolk ursprungsbefolkning
västslavisk vend
Östafrika galla3
Östeuropa slavisk

6
benämning endonym exonym
folkslag stam2
spillra folkspillra nationalitetsspillra
söndra balkanisering