SALDO

dokumentation (pdf)

hem

⇧[2]bo PRIM

hem (nn)

[korpus]


22
PRIM boa_in_sig gå_hem2 hemma hemmahörande hemvist hushåll huslig sätta_bo vända_hem
adel adelshem
asylmottagning mottagningshem
barndom barndomshem
behandling2 behandlingshem
elev elevhem
folk folkhem
fosterbarn fosterhem
födelse födelsehem
mentalvård vårdhem
missbrukare missbrukarhem
sommar sommarhem
utan hemlös
ålderdom ålderdomshem

44
andakt husandakt
arrest husarrest
behov husbehov
besök hembesök
bygd hembygd
bära hemburen
dator hemdator
frid hemfrid husfrid
från hemifrån
föda hemföderska
föremål bohag
föreståndarinna husfru
förpassa förpassa_hem
försäkring hemförsäkring
försäljning hemförsäljning
galax hemgalax
inreda heminredning
kunskap hemkunskap
kur huskur
köra köra_hem
land hemland
läkare husläkare
medicin2 husapotek
miljö hemmiljö
ort hemort
redskap husgeråd
rådgivare hemkonsulent
samarit hemsamarit
sjukvård hemsjukvård
sköta hembiträde hemhjälp hushållerska
slöjd hemslöjd
stad hemstad
ta_med ta_hem2
trakt hemtrakt
tycka_om hemkär
tyrann hustyrann
vård2 familjevård hemtjänst hemvård
återvända hemvändande hemvändande2