SALDO

dokumentation (pdf)

icke-darwinistisk

⇧[2]darwinistisk inte

icke-darwinistisk (av), ickedarwinistisk (av)

[korpus]

* *