SALDO

dokumentation (pdf)

jorden

⇧[2]plats PRIM

Jorden (pm), jord (nn)

[korpus]


14
PRIM Tellus geografi geografisk jordisk jordklot terrester
bo jordbo
hel från_pol_till_pol
inne barysfär
inuti jordmantel
likna jordlik
ovanför ovanjordisk
under underjordisk
utanför utomjordisk

26
atmosfär jordatmosfär
axel2 jordaxel
centrum geocentrisk
ekvator ekvatorn
innandöme juvenil2 magma sial
karta jordglob
kemi geokemisk
kärna jordkärna
linje grad4
magnetism jordmagnetism
materia jordmateria
material jordmaterial
måne månen
omloppsbana jordbanan
område jordlott
rotation jordrotation
segla jorden-runt-seglare
skaka jordbävning
skal jordskorpa
skugga jordskugga
sol solen
vetenskap geovetenskap
yta jordyta
ytform morfologi3