SALDO

dokumentation (pdf)

plats

⇧[2]var PRIM

plats (nn)

[korpus]


136
PRIM därstädes forum jorden land lokal lokal2 läge område placera platsmässig punkt ställe utrymme
all överallt
ankring ankarplats
annan annanstans
annons annonsplats
arbete arbetsplats
avlastning avlastningsplats
avrättning avrättningsplats
bad badplats
begravning begravningsplats
beta betesplats
bilförare förarplats
blomstra mecka
blåsig blåshål
bo boningsplats boplats ort samhälle2 stad
brott brottsplats
bunkring bunkringsplats
bygga byggnadsplats
båt båtplats
camping campingplats
estrad estradplats
farlig lejonkula
favorit favoritplats
fem femteplats
flyg flygplats
fordonsuppställning uppställningsplats
fynd fyndplats
fyra fjärdeplats
färja färjeläge
fånga fångstplats
förbinda2 förbandsplats
förnäm högsäte
först förstaplatsen
förtöja tilläggsplats
förvara förvaringsplats
galge galgbacke
gratis friplats
grav gravplats
handel handelsplats
handla2 marknad
hedrande hedersplats
hus tomt
häckning häckningsplats
härstamma stamort
hög höjd2
idrott idrottsplats
inspelning inspelningsplats
inträffa skådeplats
järnframställning järnframställningsplats
kaj kajplats
klaga klagomur
kolmila kolbotten
kongress2 kongressplats
kulspruta kulsprutenäste
kult kultplats
köld köldpol
lag2 platsa
lagra upplagringsplats
landa landningsplats
last lastrum lastutrymme
lasta lastageplats
leka lekplats
leka2 lekplats2
ligga liggplats
lossa2 lossningsplats
lots lotsplats
maskin maskinhall
mobilisering mobiliseringsplats
möta mötesplats
naturlig höra_hemma
nedslag nedslagsplats
någon någonstans
odla odling2
olycka2 olycksplats
orolighet oroshärd
parkera parkering3 parkeringsplats
passagerare passagerarplats
rasta rastplats
riksdag riksdagsplats
samlas samlingsplats
samma sammastädes
sex sjätteplats
sitta sittplats
sjukvård patientplats vårdplats
skriva skrivplats
sova sovplats
sprängarbete sprängarbetsplats
stanna2 hållplats
stiga_av avstigningsplats
stiga_på påstigningsplats
strid stridsplats
studera studieplats
stå ståplats
ta_emot2 mottagning3
till adress
tillaga kallskänk
tillflykt tillflyktsort
tortyr tortyrkammare
tre tredjeplats
tullkontroll tullkontroll2
två andraplats
upptagen belägga4
utan ingenstans
utgrävning utgrävningsplats
utkik utkiksplats utkikspost utkikspunkt
vallfart vallfartsort
verksamhet tummelplats
vila viloplats
vistas läger uppehållsort
växa2 grogrund växtplats
äta matvrå
öken oas
öppen torg

6
adverb rumsadverb
adverbial rumsadverbial
brist platsbrist
tävling elfteplats
tågbiljett platsbiljett
upptagen besätta3