SALDO

dokumentation (pdf)

klagomur

⇧[2]plats klaga

klagomur (nn)

[korpus]

* *