SALDO

dokumentation (pdf)

liv

⇧[2]leva PRIM

liv (nn)

[korpus]


47
PRIM biologisk jordeliv levnad levnadssaga livhanken livsform livsfunktion livsföring livslåga livsprocess livstråd tillvaro vitalism öde2
arbeta arbetsliv2
asket asketliv
avsides avsidesliv
badort badortsliv
begär begärsliv
city cityliv
drömlik drömliv
familj familjeliv
förfluten antecedentia
församling församlingsliv
hemlig dubbelliv
hemma hemliv hemmaliv
kringflackande zigenarliv
kultur kulturliv
lyx lyxliv
macho macholiv
människa människoliv
privat privatliv
slitsam hundliv
småbarnsförälder småbarnsliv
sport sportliv
stad stadsliv
stimulera livgivande
storstad storstadsliv
student studentliv
sysslolös drönarliv
teater teaterliv
ute friluftsliv
vardag vardagsliv
vuxen vuxenliv
växt växtliv
ömsesidig symbios

65
ande livsande
avgöra livsavgörande
befrämja livsbefrämjande
bejaka livsbejakande
betingelse livsbetingelse
cykel2 livscykel
dag levnadsdag
duglig livsduglig
energi livsenergi
erfarenhet livserfarenhet
fara2 livsfara
farlig livsfarlig
fråga3 livsfråga
förhållande2 levnadsförhållande
förlopp levnadslopp
förneka livsförnekelse
försäkring livförsäkring
glädje livsglädje
hel livslång
historia livshistoria
händelse levnadshändelse
inställning livshållning
kamrat livskamrat
klimatologi bioklimatologi
kris fyrtioårskris kvartslivskris livskris
kvalitet livskvalitet
känsla2 livskänsla
lag3 livslag
leda3 livsleda
lust livslust
längd livslängd
lätt2 livsvänlig
miljö livsmiljö
mod livsmod
natur2 livsnatur
njuta livsnjutare
nödvändig livsnödvändig
område biosfär
omständighet levnadsomständighet
problem livsproblem
reaktion livsreaktion
rädda livräddning
räddning upplivning
situation livssituation
skapa avla
slut livsslut
tecken livstecken
tid livstid
tro2 livstro
uppehålla livsuppehållande
uppgift livsuppgift
uppkomst uralstring
ursprung biogenetisk
utveckling livsutveckling
vakt livvakt
val livsval
verk livsverk
vetenskap livsvetenskap
viktig livsviktig
vilja2 livsvilja
villkor2 livsvillkor
åsikt livssyn livsåskådning