SALDO

dokumentation (pdf)

ljud

⇧[1]PRIM PRIM

ljud (nn)

[korpus]


41
PRIM akustik höra ljuda ljudeffekt ljudmässig ljudsätta låta2 sonisk
andning andningsljud
bakgrund bakgrundsljud
bevara fonogram
dålig biljud
hjärta hjärtljud
hov hovslag
hög3+plötslig ljudstöt
högfrekvent ultraljud
klaga klagoljud
krascha krasch
krossa kras
låg tyst2
motor knattra motorljud
natur3 naturljud
ohörbar infraljud
riva ratsch
samtidig korus
skott pang
skrapa skrap
smacka smackljud
smälla klatsch
språk språkljud
stark gäll
strupe strupljud
tillbaka eko
upprepa ljudupprepning
utan ljudlös tyst
utrymme akustik2
vacker välljud
vatten hydrofon
över supersonisk

28
bakgrund ljudkuliss
bild ljudbild
bildband ljudbildband
dunk2 dunk3
dämpa ljuddämpande ljuddämpare ljuddämpning
film ljudfilm
frambringa utstöta
frekvens ljudfrekvens
förstärka förstärkare
förändring ljudförändring
hastighet ljudhastighet
härma ljudhärmande
inspelning ljudinspelning
isolera ljudisolera
kvalitet ljudkvalitet
källa ljudkälla
signal ljudsignal
signalera tuta
slinga ljudslinga
spela_in ljudband
styrka ljudstyrka
tekniker ljudtekniker
upptagning ljudupptagning
våg ljudvåg
återgivning ljudåtergivning
överföring ljudöverföring