SALDO

dokumentation (pdf)

nerv

⇧[2]kropp känna2

nerv (nn)

[korpus]


19
PRIM nervgren nervös2 neural
ansikte ansiktsnerv
arm armfläta
armbåge armbågsnerv
bild neurografi
finger fingernerv
höft ischiasnerv
koppla dendrit synaps
korsben korsbensfläta
känsel känselnerv
lukt luktnerv
länd ländfläta
sinne2 sinnesnerv
smak smaknerv
synförnimmelse synnerv
tre trillingnerv

25
aktivitet nervaktivitet
bana nervbana
cell nervcell
fysiologi neurofysiologi
förbindelse nervförbindelse
impuls nervimpuls
kirurgi neurokirurgi
kittling nervkittling
påfrestande nervpåfrestande
retning nervretning
signal nervsignal
sjukdom nervsjukdom neurit2 neuros
skada2 nervskada
skida3 nervskida
skydda nervskyddande
smärta nervsmärta neuralgi
stump nervstump
system nervsystem
tråd nervtråd
utskott neurit
vävnad nervvävnad
ände nervända