SALDO

dokumentation (pdf)

ord

⇧[2]språk PRIM

ord (nn)

[korpus]


64
PRIM glosa lemgram lexem lexikalisk lyda2 ordförråd ordgrupp ordstam ramsa retronym rot3 stam4 stavelse term
allmakt allmaktsord
allvar allvarsord
arkaisk arkaism
association metonymi
avsked avskedsord
baklänges anagram
besläktad kognat2
betoning tryckord
del meronym
dela avstava
dialektal dialektord
dölja täckord
enkel2 simplex
ersätta noaord
flera fras3
fråga2 frågeord
före proklitisk
förstärka förstärkningsord
gammal arvord
grund grundord
helhet holonym
hemlig lösenord
honnör2 honnörsord
innehåll innehållsord
kommando kommandoord
kort småord
kärlek kärleksord
könsorgan könsord
låna lånord
löpande löpord
minne4 minnesord
motsats antonym
mycket ordrikedom
mången ordrik
ny nyord
populär modeord
sakna2 ordfattig
samma homonym
skymfa skymford
skälla2 skällsord
smeksam smekord
svagtonig enklitisk
syfta2 korrelat2
tillsammans kollokation
tilltal tilltalsord
utan icke-verbal ordlös
viktig huvudord nyckelord
värde värdeord

44
accent ordaccent
betoning ordbetoning
bild ordbild
bildning2 ordbildning
bok ordbok
del affix morfem orddel
dispyt ordstrid
entreprenör ordentreprenör
flöde ordflöde
form ordform
fragment ordfragment
följd ordföljd
fördubbling reduplikation
förekomst ordförekomst
förklaring glossa ordförklaring
förvränga ordvrängeri
gåta korsord ordgåta
knapp ordknapp
konstnär ordkonstnär
konstruktion ordkonstruktion
lista ordlista
längd ordlängd
noggrann ordagrann
semantik ordsemantik
skrivtecken logogram
skämt vits
slut ordslut
spel2 ordspel
strikt ordryttare
ström3 ordström
styrning rektion
sällskapsspel alfapet
tanke begrepp
ursprung etymologisk
utbredning ordgeografi
utnyttja ordvrängare
uttrycka verbalisera
val ordval
virvel ordvirvel
överföring transfer4