SALDO

dokumentation (pdf)

sal

⇧[2]rum PRIM

sal (nn)

[korpus]


26
PRIM hall2
andakt andaktssal
arbeta arbetssal
audiens audienssal
bal balsal
bön2 bönesal
börs2 börssal
domstol tingssal
fest festsal
föreläsa föreläsningssal
gudstjänst kyrksal
gymnastik gymnastiksal
kapitel2 kapitelsal
museum museisal
obduktion anatomisal
operation operationssal
pelare pelarsal
riksmöte rikssal
rund rotunda
råd2 rådsal
samlas samlingssal
sjukhus sjukhussal
slott slottssal
sova sovsal
säkerhet säkerhetssal
visning visningssal

1
golv salsgolv