SALDO

dokumentation (pdf)

shakti

⇧[2]maka Shiva

shakti (nn)

[korpus]

* *