SALDO

dokumentation (pdf)

skala2

⇧[2]mäta PRIM

skala (nn)

[korpus]


34
PRIM delstreck index4 skala3 skala_upp skalenlig skalstreck skalär
C-dur C-durskalan
betyg betygsskala
centimeter centimeterskala
ekvidistans2 intervallskala
full fullskalig
färg färgskala spektrum
grad gradskala
grad2 gradskala2
grad3 gradskala3
grad7 gradskala4
grad8 gradskala5
grå gråskala
gråton gråtonsskala
liten småskalig
musik musikskala
nollpunkt kvotskala
rangordning ordinalskala
skatt skatteskala
stor storskalig
straff straffskala
temperatur temperaturskala
tid tidsskala
ton tonskala
tum tumskala
vindstyrka vindskala
värde värdeskala

5
intervall ekvidistans2 nona oktav
läsa_av nonie
typ skaltyp