SALDO

dokumentation (pdf)

ta_sig_ut

⇧[2]ta_sig ut

ta_sig_ut (vbm)

[korpus]

* *