SALDO

dokumentation (pdf)

tecken

⇧[2]betyda PRIM

tecken (nn)

[korpus]


67
PRIM beteckna beteckning fingervisning kännemärke märke signal signum symbol symtom
accent accenttecken
addition additionstecken
dator font radbyte styrtecken tabulator3
decimal decimaltecken
dålig illavarslande
franko frankotecken
frimurare frimurartecken
fråga2 frågetecken
förband2 fälttecken
före förebud
förtjänst3 förtjänsttecken
grad3 gradbeteckning
grind grind2
heraldisk värdighetstecken
hoppfull ljusglimt ljuspunkt
hälsa2 hälsotecken
internet snabel-a
jude davidsstjärna
karta karttecken
kast2 kastmärke
korrektur korrekturtecken
kors korstecken
känna_igen igenkänningstecken
likhet likhetstecken
likna ikonisk
liv livstecken
marskalk marskalkstav
minus minustecken
multiplikation multiplikationstecken
musik musiktecken
notskrift notskriftstecken
ondska kainsmärke
paragraf paragraftecken
seger segertecken
skrift bokstav skrivtecken
språk språktecken
stjärna asterisk
sundhet sundhetstecken
svaghet svaghetstecken
särskilja diakritisk
tonhöjd klav
tonstyrka nyanseringstecken
trötthet trötthetstecken
tydlig eldskrift
undergång undergångstecken
utelämna utelämningstecken
uttal uttalstecken
varning varningstecken
värdighet insignier
vår vårtecken
äga ägotecken
ålder ålderstecken
åtskilja skiljetecken

4
alfabet teckenalfabet
förklara teckenförklaring
system teckensystem
tyda teckentydare