SALDO

dokumentation (pdf)

tid

⇧[2]när PRIM

tid (nn)

[korpus]


142
PRIM dag efemeridtid kronologisk ofta period skede stadium stund tag2 tidens_gång tidlig tidpunkt tidsförhållande tidsindelning tidskifte tidsmässig tidsrymd tillfälle timme under2 ålder år
all alltid
ankomma ankomsttid
anslag anslagstid
anstånd anståndstid
arbeta arbetstid jour
arrest arresttid
avgå avgångstid
avvänjning avvänjningstid
besitta besittningstid
besvär2 besvärstid
besök besökstid
betala förfallotid
bindning2 bindningstid
blomning blomningstid blomstertid
blomstring blomstringstid
brunst brunsttid
bygga byggtid
datordrift maskintid
drift4 drifttid
dåtiden
efter+krig efterkrigstid
eftertanke rådrum
egen egentid
evig evighet
fel i_otid
flytta2 flyttningstid
fred fredstid
färdigkokt koktid
förbereda förberedelsetid
före historia
först urtid
försäkring+skadefri intjänandetid
förändring brytningstid
generation generationstid
genomsnitt normaltid
giltig giltighetstid
gro groningstid
gudstjänst gudstjänsttid
halv halvtid
halvera halveringstid
hel heltid
häktning häktningstid
härda härdningstid
hård vargatider
i_mål måltid2
kalvning kalvningstid
karens karenstid
klagomål klagotid
knoppas knoppningstid
kolonial kolonialtid
kolonisation kolonisationstid
kris kristid
kvalitet kvalitetstid
köra körtid
ladda2 laddningstid
lek2 lektid
leverans leveranstid
liv livstid
ljus dag2
lokal2 lokaltid
lära lärotid
lärling lärlingstid
lång länge långdragen långfristig
löpa3 löptid
löpa5 löptid2
medelsol medelsoltid
mellan mellantid
motion2 motionstid
nere3 nertid
nollmeridianen universaltid
nominering nomineringstid
ordinarie lagtima
outnyttjad spilltid
overksam dödtid
parning parningstid
preskription preskriptionstid
pröva prövotid
reagera reaktionstid
regera regeringstid
regn regntid
resa restid
romersk romartiden
rum3 rumtid
rusning2 rusningstid
ruvning ruvningstid
saga sagotid
sagalitteratur sagatiden
samma samtidig
savning savningstid
sedan framtid
skolgång skoltid
skörda skördetid
sluta sluttid
sol soltid
sorg sorgetid
spela speltid
starta starttid
storhet storhetstid
stormakt stormaktstid
straff strafftid
studera studietid
svår järnår
tandläkarbesök tandläkartid
tänka betänketid
tågtrafik tågtid
uppgång uppgångstid
uppsägning uppsägningstid
utan tidlös
utbildning läroår
utsändning sändningstid
utöver övertid
varv omloppstid
viking vikingatiden
vänta väntetid
värnpliktstjänstgöring värnpliktstid
övergång övergångstid

54
adverb tidsadverb
adverbial tidsadverbial
anda tidsanda
anställa visstidsanställd
användning tidsanvändning
aspekt tidsaspekt
begrepp tidsbegrepp
begränsa tidsbegränsad
besparing tidsbesparing
bestämma tidsbestämma
brist tidsbrist
bunden tidsbunden
dokument tidsdokument
enhet tidsenhet
enkelriktad tidsasymmetrisk
exakt punktlig
faktor tidsfaktor
förbruka tidsåtgång
förlopp tidsförlopp
förlust tidsförlust
förskjutning tidsförskjutning
gräns tidsgräns
intervall tidsintervall
kort kortfristig kortvarig
kräva2 tidskrävande
linje tidsaxel
läglig i_rättan_tid
marginal2 tidsmarginal
maskin tidsmaskin
medvetande tidsmedvetande
mäta tidmätning tidtagning
mått tidsmått
nära ny
3 hinna
passera förliden förrinna
perspektiv tidsperspektiv
pil tidspil
plan tidsplan
plan6 tidsplan2
riktning tidsriktning2
räkning tideräkning
schema tidsschema
skala2 tidsskala
slösa förnöta
spara tidsbesparande
spara2 tidsvinst
ta_slut löpa_ut rinna_ut2
tjuv tidstjuv
verbform tempus
visa klocka