SALDO

dokumentation (pdf)

period

⇧[2]tid PRIM

period (nn)

[korpus]


86
PRIM eon epok era periodisk periodvis säsong tidsperiod
alluvial alluvialperiod
anfall2 skov
arbetslöshet arbetslöshetsperiod
asatro asatid
avisering aviseringsperiod
avmattning avmattningsperiod
avtal avtalsperiod
betala termin2
betalning betalningstermin
blomstra blomstringsperiod
brons2 bronsålder
budget budgetår
bäst guldålder
dag+trettio trettiodagarsperiod
del delperiod
dia diperiod
dålig downperiod
elva+år elvaårsperiod
fem+år femårsperiod
folkvandring folkvandringstiden
framgång glansdagar
förfall förfallsperiod
försvagning schackningsperiod
geologisk algonk fanerozoikum
geologisk+kenozoikum kvartär tertiär
geologisk+kvartär holocen
geologisk+mesozoikum jura krita2 trias
geologisk+paleozoikum devon kambrium kambrosilur karbon ordovicium perm silur
grund grundperiod
hedendom hednatid
historisk kopparålder medeltiden världsålder
hundliv hundår
hundra+år hundraårsperiod
inkörning inkörningsperiod
invänta frist
is istid
järn järnålder
kaotisk kaosperiod
knarkhandlare knarkhandlartiden
kontrakt kontraktstid
länge långperiodisk
lättja goddagar
mandat mandatperiod
mäta mätperiod
månad+tre tremånadersperiod
omvälvning omvälvningsperiod
overksam dödperiod
provanställning provanställningstid
regn regnperiod
ränta räntetermin
sex+år sexårsperiod
sill sillperiod
sjuttonhundratalet frihetstiden
skolår termin
skriva skrivseans
sten stenålder
teknik jetålder
telefonsamtal samtalsperiod
tillväxt tillväxtperiod
tio+år tioårsperiod
tonår tonårsperiod
torka2 torkperiod
uppbörd uppbördstermin
vegetation vegetationsperiod
växa2 växtperiod
ämbete ämbetsperiod
övergång övergångsperiod

1
indelning periodindelning