SALDO

dokumentation (pdf)

tillsammans

⇧[2]samman PRIM

tillsamman (ab), tillsammans (ab)

[korpus]


19
PRIM ackompanjera2 arm_i_arm bli_med gemenskap hand_i_hand hålla_sällskap i_klump i_lag_med ihop_med jämte lag2 med_förenade_krafter samfälld sida_vid_sida tillhopa tillsammantagen vara_med2
bo sambo
äktenskaplig samliv

26
arbeta arbeta_ihop arbetslag
besluta medbeslutande
bo sammanbo
existera samexistera
fakultet tvärfakultär
följa beledsaga
föredra2 medföredragande
författare medförfattare
inflytande medbestämmande
komma samlas
kultur tvärkulturell
kämpa vapenbroder
måltid matlag
ord kollokation
person kompanjon partner
regera medregent samregera
sjunga kör
sova sängkamrat
säng skafföttes
tävla medtävlande
undervisning samundervisning
verka2 medverka
äga samägd