SALDO

dokumentation (pdf)

samman

⇧[2]med PRIM

sam (sxc), samman (ab)

[korpus]


20
PRIM band4 förena grupp ihop möta oskiljaktig passa_ihop2 samhälle samhörighet samla sammanhang samordna sluta_sig_samman sällskap sätta_ihop2 sätta_samman tillsammans
inte isär upplösa
knyta fläta

44
ansvar medansvar
arbeta arbeta_samman medarbetare samarbeta
bedömare medbedömare
bo samboende samboende2
borgenär medborgenär
brottsling medbrottsling
del sammansatt
dra sammandragning
finansiär medfinansiär
flod sammanflöde
fånge medfånge
föra sammanföra
hjälpa medhjälpare
jämka sammanjämka
kalla2 sammankalla
kedja2 kedja_samman
klinga samklinga
leva samlevnad
lägga sammanlägga
mala sammalen
människa medmänniska
passa passa_samman
passagerare medpassagerare
plocka plocka_samman
påverka medinflytande
resenär medresenär
råda samråd
skapa sammanställa
skrapa skrapa_samman2
slingra sammanslingrad
smälta2 smälta_samman2
spela2 medspelare
sätta syntes
söka2 medsökande
tala samtala
trafikant medtrafikant
trycka sammantrycka
verka2 samverka
väga4 sammanväga
väva sammanväva
växa sammanväxa