1. acceptera2. agera3. aktiv4. aktivt5. aktivitet6. aktuell
7. aktör8. allmän9. allmänhet10. allmänt11. alltför12. allvar
13. alternativ14. alternativ15. ambition16. analys17. analysera18. ange
19. angående20. anledning21. anpassa22. ansats23. anse24. anspråk
25. anta26. antagande27. antal28. antingen29. antyda30. användning
31. argument32. argumentera33. art34. artikel35. aspekt36. avgränsad
37. avgränsning38. avgöra39. avgörande40. avhandling41. avsaknad42. avse
43. avsedd44. avseende45. avsikt46. avsluta47. avslutad48. avsnitt
49. bakgrund50. basera51. baserad52. bedriva53. bedöma54. bedömning
55. befinna56. begrepp57. begränsa58. begränsad59. begränsning60. behov
61. bekräfta62. belysa63. bemärkelse64. benämna65. beroende66. berättelse
67. beröra68. beskriva69. beskrivning70. bestå71. bestämd72. besvara
73. beteckna74. beteckning75. beteende76. betona77. betrakta78. beträffande
79. betydelse80. betydelsefull81. betydlig82. bidra83. bild84. bilda
85. bred86. brist87. bryta88. byta89. bära90. central
91. centrum92. cirka93. citat94. definiera95. definition96. dela
97. dels98. delta99. delvis100. densamma101. dess102. different
103. dimension104. diskussion105. diskutera106. distinktion107. djup108. dock
109. dominera110. dominerad111. drag112. dras113. dubbel114. dynamisk
115. därefter116. däremot117. därigenom118. därmed119. effekt120. egenskap
121. ej122. ekonomisk123. element124. emellertid125. enbart126. endast
127. engagemang128. enhet129. enkel130. enkelt131. enlighet132. enligt
133. enskild134. enstaka135. erbjuda136. erfarenhet137. ersätta138. etablerad
139. eventuell140. eventuellt141. exempelvis142. existera143. faktor144. faktum
145. fall146. fas147. felaktig148. fenomen149. figur150. flertal
151. fokus152. fokusera153. form154. formell155. formulera156. formulering
157. forskning158. framföra159. framförallt160. framgå161. framhålla162. framkomma
163. framstå164. framställa165. framtida166. framträda167. frihet168. frågeställning
169. frånvaro170. främst171. främst172. funktion173. fysisk174. följande
175. följd176. föra177. fördel178. förefalla179. föregå180. föregående
181. förekomma182. förekommande183. förekomst184. föremål185. förena186. föreställning
187. företeelse188. författare189. förhålla190. förhållande191. förhållningssätt192. förklaring
193. förlag194. förmedla195. förmåga196. förståelse197. förstärka198. försök
199. förutom200. förutsätta201. förutsättning202. förvänta203. förväntning204. förändra
205. förändring206. gemensam207. gemensamt208. gemenskap209. generell210. generellt
211. generera212. genomföra213. genomgång214. gentemot215. given216. givetvis
217. grad218. granska219. granskning220. grund221. grunda222. grundläggande
223. gräns224. gällande225. hamna226. handling227. handlägga228. hantera
229. helhet230. hinder231. historia232. historisk233. hot234. huruvida
235. huvudsak236. huvudsakligen237. händelse238. hänsyn239. hänvisa240. hänvisning
241. hävda242. icke243. identifiera244. identitet245. ifrågasätta246. igenom
247. illustrera248. indelning249. indirekt250. individ251. individuell252. inflytande
253. ingå254. inkludera255. inleda256. inledande257. inledning258. inledningsvis
259. innebära260. innebörd261. innefatta262. innehåll263. inre264. inriktad
265. inriktning266. insats267. inse268. insikt269. inslag270. institution
271. inställning272. intensiv273. interaktion274. internationell275. intervju276. intressant
277. intresse278. introduktion279. intryck280. inverkan281. jämföra282. jämförd
283. jämförelse284. kallad285. karaktär286. kategori287. klassisk288. knuten
289. knyta290. kollega291. kollektiv292. kombination293. kommande294. kommentar
295. kommentera296. kommunikation297. kompetens298. komplettera299. komplex300. komplicerad
301. konflikt302. konkret303. konsekvens304. konstatera305. konstruera306. konstruktion
307. kontext308. kontroll309. koppla310. kopplad311. koppling312. kraft
313. krav314. kring315. kriterium316. kritisera317. kritisk318. krävas
319. kulturell320. kvalitet321. kvinnlig322. källa323. känneteckna324. känsla
325. kön326. led327. likhet328. likna329. liknande330. linje
331. litteratur332. ljus333. lokal334. låg335. lämplig336. läsare
337. lösning338. make339. manlig340. markera341. material342. materiell
343. medel344. medföra345. medium346. medveten347. medvetenhet348. mening
349. mera350. metod351. minne352. modell353. modern354. motiv
355. motivera356. motsats357. motsatt358. motstånd359. motsvara360. motsvarande
361. motsättning362. mån363. mått364. mängd365. möjligen366. möjliggöra
367. möjlighet368. mönster369. naturlig370. naturligtvis371. negativ372. nivå
373. nordisk374. norm375. normal376. notera377. nuvarande378. nytta
379. nämligen380. nämna381. nämnd382. närma383. nätverk384. nödvändig
385. nödvändigtvis386. oavsett387. oberoende388. objekt389. objektiv390. offentlig
391. omfatta392. omfattande393. omfattning394. omgivande395. omgivning396. omständighet
397. omvärld398. organisation399. orsak400. osäker401. osäkerhet402. ovan
403. part404. passiv405. per406. period407. personlig408. perspektiv
409. placera410. position411. positiv412. potentiell413. praktik414. praktisk
415. presentera416. press417. princip418. privat419. problematisk420. process
421. producera422. program423. projekt424. prägla425. pröva426. publicera
427. punkt428. pågå429. pågående430. påminna431. påpeka432. påverka
433. påverkan434. ram435. reaktion436. redogöra437. redovisa438. referens
439. referera440. reflektion441. relatera442. relaterad443. relation444. relativt
445. relevant446. representant447. representera448. resonemang449. respektive450. resultat
451. resultera452. resurs453. rikta454. riktning455. rimlig456. roll
457. rubrik458. rymma459. råda460. rådande461. röra462. sagd
463. sakna464. saknas465. samarbete466. samband467. samla468. samlas
469. samman470. sammanfatta471. sammanfattning472. sammanhang473. samspel474. samt
475. samtal476. samtlig477. sanning478. sannolikt479. sett480. sistnämnda
481. situation482. självklar483. självständig484. skapa485. ske486. skede
487. skild488. skilja489. skillnad490. skäl491. slutligen492. slutsats
493. snarare494. social495. speciell496. speciellt497. specifik498. språklig
499. starkt500. status501. stort502. strategi503. struktur504. strukturell
505. sträcka506. studie507. styrka508. ställa509. ställning510. ställningstagande
511. stämma512. ständigt513. stärka514. stödja515. svag516. svårighet
517. syfta518. syfte519. synlig520. synnerhet521. synpunkt522. synsätt
523. system524. således525. såsom526. såväl527. säkerhet528. sällan
529. särskild530. tacka531. tagen532. tal533. tas534. teknik
535. teknisk536. tema537. tendens538. teoretisk539. teori540. term
541. termer542. text543. tidpunkt544. tidsperiod545. tillfälle546. tillgång
547. tillkomma548. tillskriva549. tillåta550. tillämpa551. tolka552. tolkning
553. total554. tradition555. traditionell556. tvärtom557. tyda558. tydlig
559. tydligt560. typ561. tysk562. tänkbar563. undantag564. underlag
565. understryka566. undvika567. unik568. universitet569. uppdelning570. uppenbar
571. uppfatta572. uppfattning573. uppfylla574. uppgift575. upphov576. uppleva
577. upplevelse578. uppmärksamhet579. uppmärksamma580. uppnå581. upprätthålla582. uppstå
583. uppvisa584. ursprunglig585. urval586. utesluta587. utforma588. utformning
589. utföra590. utgå591. utgångspunkt592. utgöra593. utifrån594. utmaning
595. utnyttja596. utrymme597. utsaga598. utsträckning599. uttala600. uttalad
601. uttalande602. uttryck603. uttrycka604. utveckla605. utvecklad606. utvecklas
607. utveckling608. utöva609. utöver610. vardaglig611. variant612. variation
613. variera614. vars615. verk616. verklig617. verklighet618. verksamhet
619. verktyg620. vetenskaplig621. via622. vikt623. villkor624. visserligen
625. väcka626. värd627. värde628. värdefull629. värdera630. värdering
631. väsentlig632. växa633. ytterlig634. ytterligare635. ytterst636. yttre
637. å638. ålder639. åsikt640. återfinna641. återge642. återigen
643. återkomma644. återkommande645. åtminstone646. ägna647. ökad648. öppen
649. övergripande650. översättning651. övrig652. övrigt