Den svenska akademiska ordlistan har utvecklats av forskare med anknytning till forskningsområdena språkteknologi, lexikologi/lexikografi och svenska som andraspråk.
Listan baseras på vanligt förekommande ord i en korpus på drygt 25 miljoner ord. Denna innehåller avhandlingar och publicerade artiklar från humaniora och samhällsvetenskap. Publikationerna från humaniora kommer från ämnesområdena etnologi, filosofi, historia, konst, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och språkvetenskap. Publikationerna i samhällsvetenskap omfattar ämnesområdena ekonomi/näringsliv, juridik, medie-/kommunikationsvetenskap, psykologi, social/ekonomisk geografi, sociologi, statsvetenskap och utbildningsvetenskap. Texterna är hämtade från SwePub. Sök direkt i korpusen här.

Listan innehåller 652 ord. Tre visningslägen finns:
  1. En utförlig listning av de 100 mest akademiska orden (ordnade efter s.k. akademiskt index, ett mått som speglar ordens frekvens, utbredning och spridning i korpusen).
    Här anges information om ordklass, böjning, betydelse, språkprov och engelsk översättning.
  2. En listning av uppslagsorden ordnade efter fallande akademiskt index.
  3. En listning av uppslagsorden ordnade alfabetiskt.
Informationen om uppslagsorden kommer i huvudsak från Lexins svenska lexikon (4:e upplagan, 2011). Språkproven är inspirerade av autentiskt språkbruk i korpusen. De engelska översättningarna kommer främst från Lexins engelsk-svenska lexikon, som har tillhandahållits av Språkbanken.

Nedladdning
De 100 mest akademiska orden med information om ordklass, böjning, betydelse, språkprov och engelsk översättning [Ladda ner: pdf]
Uppslagsorden alfabetiskt ordnade [Ladda ner: txt]
Uppslagsorden ordnade efter fallande akademiskt index [Ladda ner: txt]

Läs mer
  • Ribeck, Judy, Jansson, Håkan, & Emma Sköldberg (2014). Från aspekt till övergripande – en ordlista över svensk akademisk vokabulär. I: Nordiska studier i lexikografi 12. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Oslo, augusti 2013. [Ladda ner: pdf]
  • Carlund, Carina, Jansson, Håkan, Johansson Kokkinakis, Sofie, Prentice, Julia & Judy Ribeck (2012). An academic word list for Swedish - a support for language learners in higher education I: Proceedings of the SLTC 2012 workshop on NLP for CALL, Lund, 25th October, 2012. [Ladda ner: pdf]
  • Jansson, Håkan, Johansson Kokkinakis, Sofie, Ribeck, Judy & Emma Sköldberg (2012). A Swedish Academic Word List: Methods and Data. I: Proceedings of the XV Euralex International Congress, Oslo, augusti 2012. [Ladda ner: pdf]
  • Johansson Kokkinakis, Sofie, Sköldberg, Emma, Henriksen, Birgit, Kinn, Kari & Janne Bondi Johannessen (2012). Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish – a joint research project. I: Proceedings of the XV Euralex International Congress, Oslo, augusti 2012. [Ladda ner: pdf]
  • Sköldberg, Emma & Sofie Johansson Kokkinakis (2012). A och O om akademiska ord. Om framtagning av en svensk akademisk ordlista. I: Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund, maj 2011. [Ladda ner: pdf]
Följande personer har arbetat med att ta fram version 2.0 av listan:
Håkan Jansson, Judy Ribeck och Emma Sköldberg.

Arbetet har delfinansierats av Språkåret vid Göteborgs universitet och Erik Wellanders fond.