Den svenska akademiska ordlistan har utvecklats av forskare med anknytning till forskningsområdena språkteknologi, lexikologi/lexikografi och svenska som andraspråk.
Listan baseras på vanligt förekommande ord i en korpus på drygt 12 miljoner ord. Denna innehåller avhandlingar, artiklar och övriga akademiska publikationer från sex ämnesområden inom humaniora - etnologi, historia, litteraturvetenskap, språkvetenskap, filosofi och religionsvetenskap. Texterna kommer från SwePub. Sök direkt i korpusen här.

Listan innehåller 750 ord. Två visningslägen finns:
  1. En listning av uppslagsorden, dels ordnade alfabetiskt, dels ordande efter frekvens och spridning i korpusen.
  2. En listning av uppslagsorden ordnade efter frekvens och spridning i korpusen. Här anges information om ordklass, böjning, betydelse, språkprov och engelsk översättning för de 100 översta orden.
Informationen om uppslagsorden kommer i huvudsak från Lexins svenska lexikon (4:e upplagan, 2011). Språkproven är inspirerade av autentiskt språkbruk i korpusen. De engelska översättningarna kommer främst från Lexins svensk-engelska lexikon, som har tillhandahållits av Språkbanken.

Nedladdning
De 100 mest frekventa orden med information om ordklass, böjning, betydelse, språkprov och engelsk översättning [Ladda ner]
Alfabetiskt ordnade uppslagsord [Ladda ner]
Frekvens- och spridningsordnade uppslagsord [Ladda ner]

Läs mer
  • Jansson, Håkan, Johansson Kokkinakis, Sofie, Ribeck, Judy & Emma Sköldberg (under utg.). A Swedish Academic Word List: Methods and Data. I: Proceedings of the XV Euralex International Congress, Oslo, augusti 2012.
  • Johansson Kokkinakis, Sofie, Sköldberg, Emma, Henriksen, Birgit, Kinn, Kari & Janne Bondi Johannessen (under utg.). Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish – a joint research project. I: Proceedings of the XV Euralex International Congress, Oslo, augusti 2012.
  • Sköldberg, Emma & Sofie Johansson Kokkinakis (under utg.) A och O om akademiska ord. Om framtagning av en svensk akademisk ordlista. I: Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund, maj 2011.
Följande personer har arbetat med att ta fram listan:
Håkan Jansson, Sofie Johansson Kokkinakis, Judy Ribeck och Emma Sköldberg.

Arbetet har delfinansierats av Språkåret vid Göteborgs universitet.