next up previous
Next: Introduction

PEDANT
Parallel Texts in Göteborg

Pernilla Danielsson and Daniel Ridings
Språkbanken
Institutionen för svenska språket
Göteborgs universitet
S-412 98 Göteborg SWEDEN
pedant@svenska.gu.se
Project address: pedant@svenska.gu.se
A simple demonstration: Demonstration

March 31, 1996

Daniel Ridings
Sun Mar 31 09:05:43 METDST 1996