Fornsvensk lexikalisk databas

Litteratur om ordböckerna

Söderwalls ordbok
Förord av K.F. Söderwall

Förord till supplementet

Källförteckning (Söderwalls ordbok)

Källförteckning (supplementet)

Schlyters ordbok
Till Hans Majestät Konung Oscar II

Förord av C.J. Schlyter

Förkortningar