Skip to main content

Autumn Workshop 2012

Språkbankens andra årliga höstworkshop hålls den 17 oktober. Årets tema är lexikala resurser. Kom och simma bland ord och följ med på en djupdykning i lexikonen när vi officiellt släpper version 1.0 av Språkbankens lexikala verktyg Karp. Dessutom lanserar vi version 2.0 av Karps bästa kompis Korp, Språkbankens korpussökverktyg. 
 
Lokal: L100, Lennart Torstenssonsgatan 8 (Karta), Institutionen för svenska, Göteborgs universitet. 

Schema:
 13.15 - 13.45 Att fånga karpen sanning: Språkbankens lexikoninfrastruktur i fokus
 13.45 - 14.45 Det lexikala gränssnittet Karp, version 1
 14.45 - 15.15 Korpusgränssnittet Korp, version 2
 15.15 - 15.30 Paus
 15.30 - 16.30 Praktiska övningar med Karp och Korp
 16.30 - Mingel med bubbel