Skip to main content

Frequently asked questions

Är det möjligt att få ordfrekvenser från korpusarna?

Det verkar finnas fel i uppmärkningen. Vad beror det på?

Finns det information om tidsperioder som era korpusar (t.ex. Twittermix) täcker?

Finns det verktyg för talaktsanalys?

Har ni någon dokumentation av de dependensrelationer som används i svenska Korp och Sparv?

How to download Korp data as JSON

Hur använder jag Sparv?

Hur exporterar jag KWIC resultat i Excel?

Hur får jag tillgång till SUC-korpusen?

Hur får jag ut en bild av ett trenddiagram?

Hur får man tillgång till skyddade korpusar som till exempel ESPC?

Hur fungerar Sparvs sammansättningsanalys?

Hur fungerar uppmärkningen av flerordsenheter i Sparv?

Hur kan jag få tillgång till icke-meningsomkastade versioner av Språkbankens korpusar?

Hur refererar jag till Korp i en artikel?

Hur refererar jag till resurser i en artikel?

Hur skaffar jag ett konto i Korp/Karp/Strix?

How do I build search queries with CQP?

Jag har tidigare använt fornsvensk lexikalisk databas men förstår att den inte längre uppdateras. Hur begränsar jag i Karp min sökning till bara uppslagsord (lemman)?

Kan jag få fram statistik om en text jag har laddat upp i Sparv?

Kan jag skicka in en spontanansökan till er?

När jag öppnar Korp får jag bara en tom sida, ligger verktyget nere?

Vad är ett lemgram?

What are corpus sentence sets?

Vad gör Sparv?

What do the corpus statistic files contain?

Var hittar man mer information om korpusarna?

Varför får vissa ord ingen grundform-annotation i Sparv?

What are the most common words in the Swedish language?