Skip to main content

Blog

The blog is displayed in reverse date order. You can also show all labels to find all posts of a specific type.

Trevlig sommar – och ordvektorer

- Staffan Melin

Nu går de flesta av oss på semester! Det betyder att många av oss på Språkbanken Text kan vara svåra att nå. Det går bra att försöka på vår gemensamma e-post men även det svaret kan dröja.

Språkbanken Students at LREC-COLING 2024

- Ricardo Muñoz Sánchez

SBX was very well represented at LREC-COLING 2024, with six participants onsite and two remote. Six of our PhD students and a former SBX intern presented their work at the conference and its workshops.

Språkbanken Text på retreat

- Staffan Melin

På vår årliga retreat startade vi aktivt vårt arbete med att dokumentera och tillgängliggöra än fler av våra analyser. Arbetet kommer att utmynna i en ny del på vår hemsida, där vi gör analyser sök- och nedladdningsbara. Dessutom tillkommer citeringsmöjligheter och direktlänkar så att du kan använda dem direkt i våra plattformar.

Vår forskningsingenjör Martin Hammarstedt höll också en uppskattad verkstad i att skriva egna annoteringsmoduler till Sparv.

Det vackra vädret bjöd dessutom på möjlighet till bad och löprundor runt vackra Två skyttlar nära Kinna.

Klassificera mera - vägled din automatiska textigenkänning!

- Leif-Jöran Olsson

I den här bloggen ägnar vi oss åt datorers förmåga att läsa analog text. Denna förmåga är nuförtiden ofta mycket god: det är inte bara tryckt text utan även handskrift som datorerna kan förmås att uttolka. Det goda resultatet kan emellertid helt utebli om inte manegen först krattas ordentligt. En datormodell som är tränad att hantera bilder av text, den behandlar nämligen varje bild den utsätts för som just en bild av en text. Matar man modellen med en bild av en ballong, försöker den således läsa ballongen och transkribera den.

Korp frontend 9.6.0

- Arild Matsson

A new version of the Korp frontend was released on May 27.

Most notably, the frontpage now sports a couple of introductory paragraphs, along with search examples and some news.

In the corpus selector, each corpus now has a link to its corresponding resource page here on the Språkbanken Text website.

The "medial part" search option now also includes initial and final parts. (Previously it did so only for the plain text search, not when selecting a lemgram in the autocomplete dropdown.)

RaPID-5@LREC-COLING 2024

- Dimitrios Kokkinakis

Two major international key players in the area of computati

Optical Character Recognition (OCR) of Swedish texts

- Dana Dannélls

Torsdag den 16 maj organiserade Språkbanken Text en workshop om Swedish OCR (Optical Character Recognition) och HTR (Hand Written Text Recognition). Syftet med workshopen var att

Approaches to corpus searches - a mini-workshop at Språkbanken Text

- Elena Volodina

1. Workshop in a nutshell

On April, 23, 2024 Språkbanken Text and Huminfra organized a well-attended mini-workshop Approaches to corpus searches. The workshop was devoted to showcasing new perspectives to corpus searches from different angles: techical, user-oriented, visualization.

Språkbanken Text i världen

- Staffan Melin
Visste du att verktygen och plattformarna från Språkbanken Text har spridit sig ut över världen?

The Lions, the Words, and the Workshops: Språkbanken Text at EACL 2024

- Maria Irena Szawerna

This blogpost was co-authored by Maria Irena Szawerna and Ricardo Muñoz Sánchez.