Skip to main content

Blog

The blog is displayed in reverse date order. You can also show all labels to find all posts of a specific type.

Vår forskningsfront är ingen knasfront

- Markus Forsberg
I dagarna har SvD publicerat en krönika med rubriken "På knasfronten intet nytt" som baserar sig på ett nyhetsutskick från oss här på Språkbanken Text vid Göteborgs universitet, som beskriver ett nytt digitalt verktyg som vi har utvecklat vid namn Mink. Krönikan är skriven med en lättsam ton som syftar till att underhålla snarare än att informera. Gott så. Samtidigt kan det vara värt att bemöta vissa missförstånd i krönikan, för den som faktiskt vill bli informerad, vilket är syftet med det här blogginlägget.

Subscribe to Språkbanken Text's RSS feeds

- Staffan Melin

Språkbanken Text now has two RSS feeds, one for the Blog and one for the News.

You can find them at the bottom of the start page or use these links:

Korp tips and tricks: using CQP labels to search for dependency structures

- Arianna Masciolini

This post was inspired by Márton András Tóth's mid seminar and written in consultation with Martin Hammarstedt.

Say you are a linguist studying the use of present perfect in contemporary Swedish. Surely, you think, Korp has plenty of example sentences.

Technical tutorial: Read JSON in Rust

- Kristoffer Andersson

Rust is a system-level programming language that is compiled ahead of time (like Java, Go, C, C++ ,...).

In this tutorial we are going to read JSON, update the data and write to a new file.

You can follow along at your own computer or at replit.com

Jubileumsarkivet: En ny datasamling om Göteborgsutställningen

- Dana Dannélls

I helgen drog Göteborgs 400-årsjubileum igång. Vi tar härmed tillfället i akt och gratulerar Göteborg genom att gå ett hundra år tillbaka i tiden för att lära oss mer om staden och tiden då 300-årsjubileum firades med en storslagen Jubileumsutställning.

Allmänspråk och fackspråk i en ordbok över allmänspråket

- Hans Landqvist

Blogginlägget är skrivet av Hans Landqvist men det har diskuterats med andra medlemmar av forskargruppen som arbetar med Svenska Akademiens samtidsordböcker inom SBX. En kortare version av inlägget publiceras i GU Journalen.

Cassandra: a toolset for analyzing and visualizing language change

- Aleksandrs (Sasha) Berdicevskis

Within the Cassandra project we are using Korp to analyze numerous instances of language change: not one, not two, but dozens (and in the future, potentially hundreds). At this scale, it is impossible to perform searches (and process their results) manually. Fortunately, Korp has an API that makes an automatization of this process possible.

Hur fångar vi upp svenskans nya ord med hjälp av Kubord?

- Emma Sköldberg

Krympflation, sugardejting, teckentolka och tyngdtäcke är några av alla de ord vilkas betydelser och användningar just nu analyseras av oss som ingår i forskningsprojektet Svenska Akademiens samtidsordböcker vid Språkbanken Text. Analyserna ska ligga till grund för innehållet i framtida ordboksartiklar i de två samtidsordböckerna Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).

Valmanifest 2022 - En språkteknologisk snabbanalys

- Stian Rødven-Eide

En dryg vecka innan valet var äntligen alla riksdagspartiernas valmanifest på plats. Vi tänkte det vore intressant att göra några enkla analyser av texten och se vad vi kan ta reda på med språkteknologiska verktyg.

SwedishFromScratch: a mini-course for Ukranians

- Elena Volodina

https://t.me/quizlet4swedish

Sweden has received a new wave of refugees - Ukranians. They have sound school backgrounds, good university education, are ambitious and want to work. The Swedish government makes sure that Ukranian refugees get a temporary residence permit and a work permit in a fast application process, which at the moment takes about one month from the application date till decision.