Skip to main content

News archive

Månadens profil: Riitta-Liisa Valijärvi

Riitta-Liisa Valijärvi är universitetslektor i finska och docent i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet. Hon intresserar sig för revitalisering av små språk och har bland annat forskat om pitesamiska och grönländska. Nu är hon aktuell med Meänkieli: Talkorpus och beskrivande grammatik, ett samarbetsprojekt med Isof och Språkbanken Sam som fått ett fyraårigt bidrag från Vetenskapsrådet.

Läs intervjun med Riitta-Liisa Valijärvi på språkbanken.se 

Under vinjetten Månadens profil på språkbanken.se presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.

Info om Språkbanken Texts servicefönster? Anmäl dig till vår sändlista

Språkbanken Text planerar regelbundet in så kallade servicefönster då vi utför service och underhåll av våra system och tjänster. Det kan t.ex. gälla en serveruppdatering som kan påverka Språkbankens verktyg eller liknande. Vill du veta när vi planerar våra servicefönster? Anmäl dig till vår sändlista>>
Vill du veta när vi planerar våra servicefönster? Anmäl dig till vår sändlista genom att mejla sb-admin@svenska.gu.se

Möt Dana Dannélls, Språkbanken Texts nya biträdande föreståndare

När Språkbanken Text når ut till en bredare målgrupp ökar också antalet samarbetsmöjligheter och förfrågningar. För att hinna med den ökade arbetsmängden har organisationen nu tillsatt en biträdande föreståndare. Uppdraget har gått till Dana Dannélls, forskare och docent på Språkbanken Text.
Dana Dannells

– Mitt nya uppdrag kommer ur att vi blivit mer framgångsrika, att fler vill samarbeta med oss, och att fler förstår vikten av en språkteknologisk infrastruktur där man kan bedriva sin forskning på språkliga data via en mångsidig e-infrastruktur, säger Dana Dannélls.

Som datalingvist har hon ett stort intresse för att få människor utanför den språkteknologiska sfären att intressera sig för språkteknologiska tillämpningar.

– Under mina tio år på Språkbanken Text har jag fått förmånen att få arbeta med diverse forsknings- och forskningsinfrastrukturprojekt både som forskare och forskningsprojektkoordinator. 

– Genom att jag själv har arbetat med verktyg som riktar sig mot fler forskningsområden än språkteknologi, som till exempel verktyg för OCR (optisk teckentolkning), har jag fått en djupare insikt i hur vi kan relatera olika forskningsfrågor till vårt arbete med infrastrukturen.

Som biträdande föreståndare ingår hon nu i bland annat Språkbanken Texts operativa grupp och i ledningsgruppen för Nationella språkbanken.

– Syftet med att ingå i dessa grupper är att få en bättre kännedom av verksamheten och det övergripande ledningsarbetet, inte minst för att hjälpa till med den överlappande planeringen. Jag har också fått ett specifikt ledningsansvarsområde som Språkbanken Texts nodkoordinator inom HUMINFRA.

– Det är bra att vi är flera som funderar över vad vi ska lägga fokus på nu och dessutom har enskilda fokusområden för att kunna fortsätta driva forskningsinfrastrukturarbetet framåt på bästa sätt. Med avseende på både medarbetare och dem som vi får kontakt med utanför organisationen, såsom forskare, studenter och samhället i stort.

Staffan Melin (text och foto)

Inspirerande bredd på Huminfras första konferens

HiC 2024 ägde rum den 10–11 januari 2024 vid Göteborgs universitet, där två av Huminfras 12 noder finns: Språkbanken Text och Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH). Presentationer och demos om allt från citeringsteknik och transkriptionsverktyg till digitala hällristningsarkiv och teckenspråkstalande avatarer – Huminfras första konferens, HiC 2024, bjöd på ett välfyllt smörgåsbord med smakprov från infrastrukturens breda verksamhet.

Läs mer på huminfra.se>>