Skip to main content

News archive

NoDaLiDa 2023

Den 22-24 maj är det dags för den 24:e nordiska konferensen om datorlingvistik som i år äger rum i Tórshavn, Färöarna.

Nationella språkbanken sponsrar konferensen och flera medarbetare deltar i programmet. 

Läs mer om Nodalida>>

Nyfiken på EUROCALL?

Den årliga konferensen EUROCALL hålls i år i Reykjavik 15–18 augusti. Årets tema är minoritetsspråk.

Fokus för årets konferens är inkludering av alla språk, vilket också återspeglas i huvudtemat för konferensen "CALL for all languages”. Temat betonar vikten av att bygga en global gemenskap för att bevara och revitalisera hotade och mindre vanligt talade språk med hjälp av språkteknologi. Språkbanken Sam, en del av Nationella språkbanken, kommer att presentera sitt arbete med språkteknologi för minoritetsspråk.

Läs mer om EUROCALL>>

Månadens profil: Ghazaleh Esfandiari-Baiat

Vilka möten är mest effektiva; fysiska, digitala eller hybridmöten? Och hur kan vi skapa modeller för mänsklig interaktion i möten? Det är några frågeställningar som Ghazaleh Esfandiari-Baiat, doktorand vid avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH, arbetar med just nu.

Läs intervjun med Ghazaleh Esfandiari-Baiat på språkbanken.se

Under vinjetten Månadens profil på språkbanken.se presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.

Allmänspråk och fackspråk i en ordbok över allmänspråket

Det är antagligen få människor i Sverige som inte har noterat åtminstone en del av de starka reaktioner som ”snippa-domen” har väckt.
Målet gäller misstänkt våldtäkt mot barn, och i domen från Hovrätten för Västra Sverige hänvisar domstolen till Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien – SO (2021). Detta sker när hovrätten i sina skäl för domen resonerar om vad … Fortsätt läsa ”Allmänspråk och fackspråk i en ordbok över allmänspråket

Vill du delta i CLARIN-konferensen 2023?

Den årliga CLARIN-konferensen går i år av stapeln 16-18 oktober i Leuven, Belgien. Sista ansökningsdag för bidrag är 14 april.

Clarin-konferensen samlar forskare och utvecklare som arbetar med den gemensamma forskningsinfrastrukturen runt om i Europa. Även andra forskare och intressenter från humaniora och samhällsvetenskap deltar i konferensen och i utbytet av perspektiv, tankar och erfarenheter kring språkbaserad e-vetenskap och arbete med infrastruktur.

CLARIN-konferensen 2023 är ett hybridevenemang med möjlighet att delta digitalt eller på Irish College i den historiska staden Leuven.

Evenemanget leds och organiseras av CLARIN ERIC, i samarbete med KU Leuven, CLARIN-BE och Instituut voor Nederlandse Taal.

Läs mer on CLARIN-konferensen >>

Välkommen till RESOURCEFUL-2023

Hur kan datadrivna maskininlärningsmodeller som BERT och ChatGTP anpassas till språk som är underrepresenterade i digitala sammanhang? Det är en av frågorna på den andra workshopen om resurser och representationer för underrepresenterade språk och domäner, RESOURCEFUL-2023, som äger rum 22 maj på Färöarna.

Datadrivna maskininlärningsmodeller som BERT och ChatGPT har uppnått bra prestanda på engelska och andra språk som har stora mängder data att träna på. Men frågan kvarstår hur dessa modeller kan anpassas till språk och domäner som inte är lika resursstarka.

RESOURCEFUL-2023 riktar sig till forskare och doktorander inom lingvistik, psykologi, datorlingvistik, datorvetenskap och maskininlärning och syftar till att initiera diskussioner kring bland annat följande frågeställningar:

  • Vilken relevant lingvistisk kunskap bör modeller lära sig, och hur kan detta utvärderas?
  • Vilken typ av lingvistisk kunskap är relevant för en modell givet att den ska lösa en specifik uppgift i ett eller flera språk/domäner?
  • Vilken typ av annoterad data kan användas för datadrivna metoder?

Läs mer om RESOURCEFUL-2023 >>