Skip to main content

Autumn Workshop 2017

13.15–13.20 Välkomnande 

13.20–14.20 Strix: ett forskningsverktyg för textsamlingar 
14.20–14.40 Saker du kanske inte visste om Korp  
14.40–15.00 Lärka: mot andraspråksforskning  
15.00–15.30 Fika 
15.30–16.00 Sparv: lexikala klasser, samt en förhandstitt på verktyget för normalisering av andraspråkstexter  
16.00–16.20 En djupdykning efter Karpen – lexikon på Språkbanksvis  
16.20–17.00 Övningar: prova på våra verktyg
 
17.00– Samkväm 

 

 Övningar 

Lärka övningar

Korp övningar

Karp övningar

Sparv övningar

Strix övningar