Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Föreståndaren för Språkbanken Text leder det dagliga arbetet. Till hjälp finns ledningsgruppen och operativa gruppen, som fungerar som rådgivande organ. 

Ledningsgruppen

I ledningsgruppen för Språkbanken Text finns:

 • Föreståndare: Markus Forsberg
 • Föreståndare för Nationella språkbanken: Lars Borin
 • Biträdande föreståndare: Dana Dannélls
 • Administrativ samordnare: Jenny Kierkemann

Operativa gruppen

I Språkbanken Text finns den operativa gruppen som fungerar rådgivande åt ledningen och utgör ett forum för dialog och diskussion i operativa och strategiska frågor för verksamheten. Gruppen har möten veckovis för att:

 • rapportera mellan olika delar av verksamheten
 • diskutera aktuella frågor och problem
 • besvara eller skicka vidare frågor som kommer in via t ex sb-info@svenska.gu.se

Det är viktigt att alla personalkategorier och nyckelfunktioner vid Språkbanken Text har en rimlig representation i den operativa gruppen. Den består för närvarande av:

 • Föreståndare: Markus Forsberg
 • Föreståndare för Nationella språkbanken: Lars Borin
 • Biträdande föreståndare: Dana Dannélls
 • Administrativ samordnare: Jenny Kierkemann
 • Representant för forskare: Niklas Zechner
 • Representant för forskningsingenjörer: Yousuf Ali Mohammed 
 • Systemadministratör: Herbert Lange
 • Webbadministratör: Staffan Melin

Representantrollerna tillsätts av föreståndarna varje år, med en strävan om spridning och jämn fördelning genom organisationen.

Utökade möten

En gång i månaden utökas mötet till att även innefatta:

 • Representant för doktorander: Ricardo Muñoz Sánchez 
 • Representant för forskarkommittén (FOK): Shafqat Virk
 • Representant för forskarutbildningskommittén (FUK): Dana Dannélls
 • Studierektor för språkteknologi: Yvonne Adesam
 • Teknisk samordnare för Swe-Clarin: Leif-Jöran Olsson