Hoppa till huvudinnehåll

Mormor Karl

Mormor Karl är 27 år: Automatisk pseudonymisering av forskningsdata

Officiell projektsida: https://mormor-karl.github.io/

Bakgrund

Tillgång till textuell forskningsdata är kritisk för framsteg inom flera forskningsdomäner men personligt innehåll hindrar ofta vidareanvändning. Det finns risker både i att personer kan identifieras via t.ex. namn eller yrke, och att annan känslig information om dem kan läka ut t.ex. politiska åsikter. GDPR rekommenderar pseudonymisering för att maskera all personlig och känslig information. I nuläget saknar vi dock djupare kunskap om pseudonymisering och dess påverkan på forskningsdata, och behöver studera dessa utifrån flera vinklar. Vår forskningsmiljö samlar kompetens från tre större områden för att studera pseudonymisering systematiskt, nämligen språkteknologi, datavetenskap & dataintegritet, lingvistik & språkinlärning. Avsikten är att genom forskningsmiljösatsningen stödja Sveriges arbete med öppen tillgång till forskningsdata. 

Projektbeskrivning

Vi satsar på följande inriktningar: 

1. utveckling av automatiska metoder för att upptäcka, markera och ersätta personliga identifikatorer med passande alternativ i fritt skrivna texter (t.ex. uppsatser) med ett huvudfokus på lingvistiska utmaningar, såsom ortografiska fel, flertydiga ord, semantisk korrelation med kontexten, osv 

2. analys av typer och antal av identifikatorer kontra acceptabel nivå på personskydd, med efterföljande experiment för att identifiera personen bakom pseudonymiserad text. Det sista för att få bevis att pseudonymisering framgångsrikt kan skydda personer bakom texter 

3. analys av pseudonymiseringens påverkan på forskningsdata, inklusive läsbarhet, datans forskningsvärde för teoretiska studier (t.ex. kring språkinlärning) och för praktiska tillämpningar (t.ex. språkbedömning) 

 

Vi kommer att använda SweLL data (pilot och gold) med elevuppsatser (ca 1000 uppsatser), som har samlats och manuellt annoterats i ett tidigare projekt, och generalisera till andra domäner, såsom datan från sociala nätverk tillgänglig via Språkbanken Text. Sråkteknologi, maskininlärning, neurala nätverk, word embeddings  är några av de metoder som vi kommer att använda.

Alla verktyg och datamängder kommer att tillängliggöras; teoretiska och metodologiska insikter kommer att diskuteras utförligt i artiklar.

Vision och planering

2023 -- anställning av doktorander, juridiska avtal, partneravtal, tillgång till datan, om-annotering av SweLL-pilot till SweLL-gold standard.

2024 --

2025 --

2026 --

2027 --

2028 --

Institut/organisationer

 • Göteborgs universitet, Institution för svenska, flerspråkighet, språkteknologi
 • Göteborgs universitet, Institution för filosofi, lingvistik, och vetenskapsteori
 • Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap 
 • Helsingfors universitet, Nordiska språk

Publikationer

 • Elena Volodina, Simon Dobnik, Therese Lindström Tiedemann and Xuan-Son Vy. 2023. Grandma Karl is 27 Years old – Research Agenda for Pseudonymization of Research Data. Proceedings of the 2023 IEEE Ninth International Conference on Big Data Computing Service and Applications (BigDataService), Workshop on Big Data and Machine Learning with Privacy Enhancing Tech. Athens, Greece.  [pdf]

 

Projektlängd

Projektmedlemmar

 • Elena Volodina (Projektledare)
  elena.volodina@svenska.gu.se
 • Simon Dobnik (PI)
  simon.dobnik@gu.se
  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • Xuan-Son Vu (PI)
  xuan-son.vu@umu.se
  Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
 • Therese Lindström Tiedemann (PI)
  therese.lindstromtiedemann@helsinki.fi
  "Finskugriska och nordiska avdelningen, Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet"

Finansiering

 • Vetenskapsrådet (2022-02311)

Forskningsområden

 • pseudonymization
 • research data
 • språkteknologi
 • allmän lingvistik
 • svenska som andraspråk
 • pseudonymisering
 • dataintegritet
 • forskningsdata

Projekttyp

 • Forskningsprojekt
 • Externt finansierat

Paraplyprojekt

Nej