Hoppa till huvudinnehåll

Undervisning

Språkbankens personal undervisar aktivt på flera kurser inom Masterprogrammet i språkteknologi, med kursansvar för kurserna

  • Introduktion till programmering
  • Grundläggande färdigheter för språkteknologi
  • Teman i datalingvistik och språkteknologi
  • Språkteknologiresurser
  • Masterprojekt 15hp/30hp

Vi undervisar också i kurser i lingvistik vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, samt handleder uppsatser på kandidat- och magisternivå, till exempel inom programmen för Språkteknologi, Applied data science, Datavetenskap och Svenska som andraspråk.

Vi har även undervisat inom Masterprogrammet i digital humaniora.

Vi har två representanter i programkommittén för Masterprogrammet i språkteknologi, där vi är delaktiga i programmets utveckling och antagning av studenter.

Studierektor i Språkteknologi är Yvonne Adesam.