Till startsida

Nya ord i SALDO

2018-08-16 15:40:
fasiken gå_på_en_nit herrans hålla_sig_undan hålla_under_armarna kalsongfylla luffagurka luffasvamp luta_sig_tillbaka räcka5 skrubbsvamp slå_hål slå_i_järn snälla_nån snälla_nån2 spela_i_händerna sticka_sig_undan stopp_och_belägg sätta_på_plats teknikjätte

2018-06-26 12:15:
avrunda3 avrundad3 avrundande5 avrundande6 avrundning3 bandare bita_huvudet_av_skammen blod2 bortom_varje_rimligt_tvivel den_hårda_vägen dom3 dra_en_lans döma3 dömande5 dömande6 e-cigarett ekvilibrist2 ess2 färglös2 färglöshet2

2018-02-09 22:37:
alternativhöger althöger användarkonto bistabil blåljuspersonal blåljussabotage bonka bonka2 bonkad bonkad2 bonkande bonkande2 bonkande3 bonkande4 bresa bresande bresande2 bresare falla_för_åldersstrecket fan_i_mig

Visa fler

Forskning

SweFN++
nedslag i SweFN++
Det svenska frasnätsprojektet

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig kunskapsutvinning ur svensk text

SweCcn
Det svenska konstruktikon-projektet

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser -- mot en diakronisk BLARK

Koala
Korps lingvistiska annotationer: att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 462
token (total)15 209 906 031
antal meningar1 060 368 967

Karp Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon33
ingångar (totalt)788 535

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Sparv Sparv
Språkbankens annoteringsverktyg

Strix Strix

Språkbanken på GitHub
Följ utvecklingen av våra projekt och ladda ner vår källkod

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst