Till startsida

Nya ord i SALDO

2017-03-21 20:48:
blades blejda blejdande blejdande2 blejdning inlines rollerblades snett

2017-03-02 09:47:
furu pistolhotande2 pistolman revolverman samma_lika snorhal stormfälle tumlare3 verkanseld

2017-02-12 10:42:
avpixla avpixlad avpixlande avpixlande2 avpixling behärskning2 brukare2 i_en_hast marknadisera marknadiserad marknadiserande marknadiserande2 marknadisering marknadsanpassning nasal3 nedlåtande2 ojust piss2 pixel pixla

Visa fler

Forskning

SweFN++
nedslag i SweFN++
Det svenska frasnätsprojektet

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig kunskapsutvinning ur svensk text

SweCcn
Det svenska konstruktikon-projektet

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser -- mot en diakronisk BLARK

Koala
Korps lingvistiska annotationer: att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 455
token (total)12 874 182 725
antal meningar850 971 553

Karp Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon32
ingångar (totalt)786 194

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Sparv Sparv
Språkbankens annoteringsverktyg

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst