Till startsida

Nya ord i SALDO

2018-02-09 22:37:
alternativhöger althöger användarkonto bistabil blåljuspersonal blåljussabotage bonka bonka2 bonkad bonkad2 bonkande bonkande2 bonkande3 bonkande4 bresa bresande bresande2 bresare falla_för_åldersstrecket fan_i_mig

2018-01-03 12:19:
bafatt fortare_än_kvickt för_formens_skull för_husfridens_skull för_skams_skull först_till_kvarn ha_ögon_i_nacken i_raka_ordalag inklusion klämma_åt mot_bättre_vetande när_allt_kommer_omkring om_det_kniper osammanhållen springa_med_skvaller stå_som_spön_i_backen svinga_en_bägare sätta_åt ta_åt_sig2 varhelst_man_går

2017-12-25 16:42:
Förintelsen avdrag3 dan_före_dan dan_före_dopparedan e-handel en_lång_rad falla_i_glömska igenslyad internetbutik internetkasino ketchupeffekt lekmannaskap nätbutik nätkasino räkna_får sidvagn skylla_ifrån_sig skördemåne slya_igen spela_dubbelt

Visa fler

Forskning

SweFN++
nedslag i SweFN++
Det svenska frasnätsprojektet

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig kunskapsutvinning ur svensk text

SweCcn
Det svenska konstruktikon-projektet

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser -- mot en diakronisk BLARK

Koala
Korps lingvistiska annotationer: att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 462
token (total)15 209 906 031
antal meningar1 060 368 967

Karp Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon33
ingångar (totalt)788 535

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Sparv Sparv
Språkbankens annoteringsverktyg

Strix Strix

Språkbanken på GitHub
Följ utvecklingen av våra projekt och ladda ner vår källkod

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst