Till startsida

Nya ord i SALDO

2017-02-12 10:42:
avpixla avpixlad avpixlande avpixlande2 avpixling behärskning2 brukare2 i_en_hast marknadisera marknadiserad marknadiserande marknadiserande2 marknadisering marknadsanpassning nasal3 nedlåtande2 ojust piss2 pixel pixla

2016-12-15 10:55:
bryt gå_på_en_mina ha_för_vana hatstorm lax3 shitstorm shitstorma shitstormad shitstormande shitstormande2 skitstorm ta_för_vana överhandsfräs

2016-11-14 20:10:
följa2 följande3 följande4 följare stissig stissighet yngla_av_sig

Visa fler

Forskning

SweFN++
nedslag i SweFN++
Det svenska frasnätsprojektet

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig kunskapsutvinning ur svensk text

SweCcn
Det svenska konstruktikon-projektet

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser -- mot en diakronisk BLARK

Koala
Korps lingvistiska annotationer: att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 454
token (total)12 463 068 634
antal meningar821 891 581

Karp Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon29
ingångar (totalt)733 499

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Sparv Sparv
Språkbankens annoteringsverktyg

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst