Till startsida

Nya ord i SALDO

2018-11-19 15:09:
braj braja braja2 brajande brajande2 drakflyga drakflygande drakflygande2 drakflygare2 drakflygning driftstörning ecstasy få_en_syl_i_vädret föra_krig gå_snett hux_flux hängflyga hängflygande hängflygande2 hängflygare

2018-10-02 14:04:
dra_kortaste_strået dra_längsta_strået dra_åt_samma_håll ensamrad flippa flippad flippande flippande2 inta2 mobilsurfa mobilsurfande mobilsurfande2 mobilsurfning mobilsurfning2 mycket månad_ut_och_månad_in petterniklas rattsurfa rattsurfande rattsurfande2

2018-08-30 10:17:
blocka2 blockad4 blockande3 blockande4 blockning blockning2 cirkel3 mortla mortlad mortlande mortlande2 muddla muddlad muddlande muddlande2 muddlare oblockad2 plastbarn plastbror plastbrorsa

Visa fler

Forskning

DReaM

Automatiska metoder för att tillgängliggöra världens språkvetenskapliga kulturarv.

ALZ-RJ
Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt.

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser – mot diakronisk språkanalys

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig informationsutvinning ur svensk text, med fokus på verktyg för sentimentanalys, och automatisk upptäckt av språkförändringar.

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 462
token (total)15 222 714 020
antal meningar1 060 995 330

Karp Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon44
ingångar (totalt)903 969

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Sparv Sparv
Språkbankens annoteringsverktyg

Strix Strix

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst