Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsverktyg

Språkbanken arbetar aktivt för att utveckla en språkteknologisk infrastruktur. Det handlar dels om att skapa, harmonisera och standardisera fri språklig data. Utöver själva språkdatan skapar vi dessutom verktyg för att utforska dem och göra dem tillgängliga för forskningsvärlden och för allmänheten.

Korp logo

Skärmbild från Korp

Korp är Språkbankens korpusverktyg med vilket man kan söka i stora mängder text från bland annat dagstidningar, skönlitteratur och sociala medier.

Karp logo

Skärmbild från Karp

Språkbankens dataredigeringsplattform – ett "superlexikon" med redigeringsmöjligheter.

Sparv logo

Skärmbild från Sparv

Sparv är Språkbankens annoteringsverktyg och består av en pipeline för korpusannotering, ett webb-API samt ett webbgränssnitt. Våra korpusar är mestadels automatiskt uppmärkta med Sparv.

Strix logo

Skärmbild från Strix

Språkbankens dokumentcentriska sökverktyg. Strix erbjuder avancerad filtreringsfunktionalitet och ett läsläge som kan markera alla metadata i texten, vilket hjälper att se texten från ett annat perspektiv.

Mink logo

Skärmbild från Strix

I Mink kan alla logga in och köra Språkbanken Texts språkteknologiska analyser på sin egen textdata.

Lärka logo

Skärmbild från Lärka

Lärka (LÄR språket via KorpusAnalys) är Språkbankens ICALL-plattform för språkinlärning avsedd i första hand för inlärning av svenska.

Obs! Lärka utvecklas inte för tillfället och vissa delar kan därför ha slutat fungera.

FCS-aggregatorn

Skärmbild från FCS-aggregatorn

Federerad innehållssökning version 2.0 för CLARIN ERIC som Språkbanken Text tillhandahåller. Sök i korpusar från hela CLARIN-nätverket.

Språkbanken Texts Clarin B-center-arkiv

Skärmbild från B-center-arkivet

Vårt Clarin B-center-arkiv för Språkbanken Texts språkteknologiska resurser som byggs upp just nu. Tröskas av CLARIN ERIC.

Utvecklingsversioner och prototyper

Om du inte hittar vad du letar efter, eller är nyfiken på vad mer vi har utvecklat, se sidan Utvecklingsversioner och prototyper eller katalogen över Resurser som vi förvaltar.

Öppen utveckling och API:er

Eftersom vi anser att forskning ska präglas av öppenhet, för att främja granskning och samarbete, strävar vi efter att använda öppna standarder och skapa mjukvara med öppen källkod. Det mesta av den programvara vi producerar finns tillgänglig på GitHub.

Du kan också läsa om våra APIer.