Meny

Höstworkshop 2021

Nationella språkbanken bjuder in till höstworkshop!

Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop, måndag 18 oktober 2021 i Stockholm. 

Temat för årets workshop är historia, i vid bemärkelse. Vi kommer att ta upp hur språk- och talteknologi används för att belysa historiska perspektiv, oavsett om det är inom mer traditionella historiska frågeställningar, diakronisk språkvetenskap, etologi och talets utveckling, eller samhällsutveckling. 

Workshoppen kommer att pågå kl. 13–18 med efterföljande mingel. Mer information och fullständigt program kommer efter sommaren.
Anmäl dig på Nationell språkbankens webbplats >>

Dessutom arrangeras två relaterade möten med historisk anknytning under dagarna som följer workshoppen. På tisdagen har projektet SweTerror sitt invigande möte. Projektet belyser utvecklingen och bruket av konceptet 'terrorism' i riksdagsdebatten över 50 år. På onsdagen har projektet Tilltal sin slutworkshop. Tilltal har undersökt hur talteknologiska metoder kan göra historiska inspelningar mer lättillgängliga för allmänhet och forskare.

Vi följer utvecklingen av smittläget och Folkhälsomyndighetens samt KTH:s rekommendationer. Är läget osäkert den 31/8 lägger vi om till distansworkshop så att alla har god tid att planera om.

Frågor? Hör av dig till: info@sprakbanken.se

Höstworkshop 2021