Hoppa till huvudinnehåll

Höstworkshop

Språkbanken i Göteborg – nu Språkbanken Text – har sedan 2011 organiserat en årlig höstworkhop i Göteborg i mitten av oktober. Workshopen riktar sig till användare av infrastrukturen, alltså i första hand forskare vars forskning använder sig av språkligt material. På workshopen har vi presenterat nyheter i vår infrastruktur och dessutom haft en tematisk avdelning med någon inbjuden forskare som har berättat om sin användning av Språkbanken, med teman som historisk språkvetenskap, andraspråksforskning, lexikala resurser, text som forskningsobjekt, m.fl.

Från och med 2018 arrangeras evenemanget av den Nationella språkbanken.