Hoppa till huvudinnehåll

Alla nyheter

Forskare utvecklar digital språkkurs i svenska för ukrainare

Ukrainare som flyr till Sverige har ingen rätt att läsa svenska för invandrare, SFI, eftersom de inte tilldelas ett personnummer. Forskaren Elena Volodina på Språkbanken Text har därför tagit initiativ till kursserien SwedishFromScratch där ukrainska flyktingar kan lära sig svenska själva med hjälp av språkteknologiska lösningar.

- Jag har en ukrainsk familj boende hemma hos mig, en familj från Mariupol, berättar Elena Volodina. När de flyttade in för en månad sedan blev jag uppmärksammad på de problem som kan uppstå när man inte får ett personnummer, att man till exempel inte får ta del av SFI-undervisning.

Tillsammans med sina kollegor skapar Elena Volodina en självstudiekurs på sin fritid där ukrainska flyktingar kan lära sig svenska. Det finns ett behov. Språkteknologiska lösningar för inlärning av främmande språk har funnits tidigare, men det har saknats ett verktyg för absoluta nybörjare.

Läs hela nyheten på Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologis webbplats >>

SwedishFromScratch: a mini-course for Ukranians

https://t.me/quizlet4swedish Sweden has received a new wave of refugees – Ukranians.
They have sound school backgrounds, good university education, are ambitious and want to work. The Swedish government makes sure that Ukranian refugees get a temporary residence permit and a work permit in a fast application process, which at the moment takes about one month from the application date till decision. Given the above, it is very surprising that the Swedish authorities do not seem to take the most important step at … Fortsätt läsa ”SwedishFromScratch: a mini-course for Ukranians”

Underhållsarbete under påsk

För påskhelgen planeras underhållsarbete på Språkbanken Texts servrar. Arbetet påbörjas på skärtorsdagskvällen den 14 april. Hur lång tid det kommer att ta är svårt att förutse, men det förutsätts vara klart senast under annandagen den 18 april.

Arbetet består främst i att starta om och automatiskt undersöka system inför framtida uppgraderingar.

Under arbetet kan Språkbankens tjänster vara instabila, och vi föreslår att användande skjuts upp till efter helgen.

Känslor om vaccination…

”Vaccin är ett fult o lömskt ord för att kunna lura friska människor till att injicera sjukdomar och död.” Vaccinskepsis Redan år 2019 listade Världshälsoorganisationen vaccintvekan som ett av de tio största hoten mot global hälsa.
Trots att vaccinationer bevisligen är en av de viktigaste insatserna för folkhälsan, skapar vaccintvekan och vaccinmotstånd allvarliga bekymmer för en betydande del av befolkningen i många länder, inklusive Sverige. Vaccinoro, såsom den kommer till uttryck i sociala medier – där vacciners bristande säkerhet och effektivitet, samt … Fortsätt läsa ”Känslor om vaccination…”

Samarbetsavtal mellan SLS och språkbankerna i Sverige och Finland

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har som syfte att samla, bearbeta och offentliggöra kunskapen om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland och att främja forskning rörande svenska språket och litteraturen i Finland.

Ett betydande resultat av SLS verksamhet är digitalt svenskt språkmaterial (text, ljud och video). 
För SLS är det viktigt att detta material blir så brett och så öppet tillgängligt som möjligt för ny forskning, vilket idag är synonymt med att det går att finna och hämta över internet, men SLS har inte ambitionen att själva bygga upp och underhålla den e-infrastruktur som detta skulle kräva.

Nationella språkbanken i Sverige, Språkbanken i Finland och SLS har därför slutit ett samarbetsavtal som innebär att de två språkbankerna åtar sig att tillgängliggöra delar av SLS digitala svenska språkmaterial för forskning och utbildning och möjligaste mån även för den intresserade allmänheten.

För de båda språkbankerna kommer avtalet att innebära ett betydande tillskott till deras finlandssvenska resurser. Materialet kommer från:
- SLS arkiv, som i sin verksamhet kontinuerligt insamlar nytt språkmaterial i digital form och digitaliserar äldre språkmaterial ur arkivets samlingar,
- SLS forskningsverksamhet som finansierar forskare och forskningsprojekt med villkor om att det material som uppkommer i forskningen ska tillgängliggöras och kunna användas av senare forskning och
- SLS utgivning som publicerar digitala utgåvor av författarskap eller andra materialhelheter och som digitaliserar SLS tryckta utgivning.
 

Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi

Boken Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi som kom ut i mars är ett resultat av två projektsamarbeten mellan Språkbanken Text, Uppsala universitet och University of California Santa Barbara.

Boken finns fritt tillgänglig att ladda ner på nätet (open access): 
https://doi.org/10.1515/9783110703245
Författare: Anju Saxena, Uppsala universitet och Lars Borin, Göteborgs universitet

Kanashi är ett sinotibetanskt språk som talas av knappt 2000 personer i en enda by, Malana i Kullu-distriktet i delstaten Himachal Pradesh i norra Indiens bergsområden. Byn är omgiven av byar där olika indoariska språk talas. Forskare har länge spekulerat om Kanashis historia: hur kommer det sig att språket talas i enbart en enda by, helt avskuret från sina närmaste språkliga släktingar?

Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi presenterar resultaten av synkroniska och diakroniska studier av Kanashi samt dess besläktade språk och kontaktspråk. Forskningsresultaten bygger till en del på automatisk bearbetning av fältarbetesdata som har samlats in i projekten.

mage book Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi

Postdoc position: Researcher in Natural Language Processing / Data science at Språkbanken Text, Gothenburg, Sweden

Språkbanken Text, Department of Swedish, Multilinguality, Language Technology, University of Gothenburg invites applications for a postdoc position.

The work will be carried out within “Change is Key!”, a research program funded by Riksbankens Jubileumsfond (RJ) and within the research project “Towards computational lexical semantic change detection” (funded by a grant from the Swedish Research Council).

The deadline for application is 2022-05-04.
The starting date for the position is 2022-08-01 or by agreement.

Announcement and instructions how to apply >>