Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Månadens profil: Ola Karlsson

Bubbelhoppa och snikflation. Det är Ola Karlssons favoriter i nyordslistan från 2023. Ola Karlsson är språkvårdare på Språkrådet på Isof och arbetar bland annat med att ta fram nyord till Språkrådets nyordslista. Varje år tas cirka 300 nyordskandidater fram, varav runt 35 hamnar i nyordslistan. Nu finns planer på en databas för att samla alla nya ord på en plats.

Läs intervjun med Ola Karlsson på språkbanken.se

Under vinjetten Månadens profil på språkbanken.se presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.

Workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa

Torsdagen 16 maj bjuder Språkbanken Sam och AI Sweden in till en workshop om det arbete som pågår inom projektet Language Data Space (LDS) för att dela data och skapa språkteknologi inom EU. På så sätt skapas nya möjligheter att kommunicera över språkgränserna med hjälp av maskinöversättning och flerspråkiga tjänster för svenska och övriga språk i Europa.

Workshoppen vänder sig till allt från små och stora företag till offentliga organisationer som hanterar språkliga data och är intresserade av att använda dem för innovativ verksamhetsutveckling. Ta del av programmet och anmäl dig här >>

Anmälan senast 6 maj. Observera att antalet deltagare är begränsat. 

CLARIN-konferensen 2024

Den årliga CLARIN-konferensen äger i år rum 15-17 oktober i Barcelona, Spanien. Sista ansökningsdag för bidrag är 26 april.

Clarin-konferensen samlar forskare och utvecklare som arbetar med den gemensamma forskningsinfrastrukturen runt om i Europa. Även andra forskare och intressenter från humaniora och samhällsvetenskap deltar i konferensen och i utbytet av perspektiv, tankar och erfarenheter kring språkbaserad e-vetenskap och arbete med infrastruktur.

Läs mer på CLARIN-konferensens webbsida >> 

Månadens profil: Annette Torensjö

Hur pratade man i Skåne i början på 1900-talet? Nu är det möjligt att lyssna på svenska dialekter i arkivtjänsten Folke. Annette Torensjö, chef för Avdelningen för arkiv och forskning på Isof i Uppsala, är en av dem som lyfter fram röster ur arkiven.

Läs intervjun med Annette Torensjö på språkbanken.se

Under vinjetten Månadens profil på språkbanken.se presenteras personer vars arbete har anknytning till Nationella språkbanken.

Utlysning av tjänst som professor i språkteknologi.

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet utlyser härmed en tjänst som professor i språkteknologi. Professorns huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och utveckla den forskning, utbildning och samverkan inom ämnet som bedrivs vid institutionen, i synnerhet inom enheten Språkbanken Text.

Den som tillträder anställningen förväntas leda det vetenskapliga arbetet i språkteknologi. Anställningen omfattar också handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå, utveckling av forskarutbildningen samt undervisning på alla nivåer. Professorn förväntas representera universitetet i ämnesrelaterade forsknings- och utvecklingsnätverk, och tjänsten inkluderar också viss administration. Vidare förväntas professorn etablera och utveckla kontakter och samarbeten såväl inom som utanför universitetet. Professorn ska kunna undervisa och handleda på svenska eller något annat skandinaviskt språk och delta i svenskspråkiga sammanhang vid universitet. 

Läs mer om och ansök om tjänsten.