Meny

Forskning

Språkbankens forskningsenhet utvecklar toppmodern språkteknologi och strävar efter både teoretiska och praktiska mål inom olika forskningsområden. Vår forskning fokuserar både på själva språkteknologin (skapandet av omfattande högkvalitativa resurser som behövs för utvecklingen av verktyg och algoritmer) och frågor från andra discipliner.

Filtrera och sortera projekt

Startår, fallande
Visa alla
Forskningstema

ICALL - Intelligent Computer-Assisted Language Learning

Språkbanken is working on integration of available language technology for Swedish into the area of language learning, so-called ICALL.

Forskningstema

ALZ-RJ-Cognitive Decline

Rumour mining

2020–2023
 • Jacobo Rouces
 • Lars Borin
 • Mia-Marie Hammarlin
 • Fredrik Miegel
 • digital humanities

Text Mining of medical publications about Personal Centered Care

2019–2019
 • Jacobo Rouces

  Svenskt språkdatalabb

  2019–2021

  Målet med Svenskt Språkdatalabb är att skapa en nationell kunskapsnod inom språkteknologi, och ta fram svenska referensdatamängder för NLP som sedan tillgängliggörs med öppen access i AI Innovation of Swedens datafabrik.

  • Peter Ljunglöf
  • Aleksandrs (Sasha) Berdicevskis

   Evaluation and refinement of an enhanced OCR-process for mass digitisation

   2019–2020
   • Dana Dannélls
   • Lars Björk
   • Torsten Johansson
   • OCR

   Towards Computational Lexical Semantic Change Detection

   2019–2022

   I det här projektet bygger vi automatiska, korpus-baserade verktyg för att studera lexikala semantiska förändringar för både det svenska och engelska språket.

   • Nina Tahmasebi
   • Richard Johansson
   • Susanne Vejdemo
   • Maria Koptjevskaja Tamm

    Milage: Multilingual Automated Grammar Extraction

    2018–2022
    • Shafqat Mumtaz Virk
    • Markus Forsberg
    • Harald Hammarström

     DReaM: The Dictionary/Grammar Reading Machine

     2018–2020

     A Multilingual Annotated Corpus of Grammars for the World's Languages

     • Shafqat Mumtaz Virk
     • Markus Forsberg
     • Harald Hammarström

      L2 profiler för svenska

      2018–2021
      • Elena Volodina
      • Therese Lindström Tiedemann
      • Yousuf Ali Mohammed
      • ICALL
      • NLP4CALL
      • linguistic complexity
      • SLA
      • second language learning
      • CEFR profiles

      SweLL - Infrastruktur for L2 svenska

      2017–2020
      • Elena Volodina
      • Yousuf Ali Mohammed
      • Arild Matsson
      • Mats Wirén
      • Beáta Megyesi
      • Julia Prentice
      • Gunlög Sundberg
      • Lena Granstedt
      • Monica Reichenberg
      • Lisa Rudebeck
      • Second language infrastructure
      • Swedish as a second language
      • essay annotation
      • correction annotation
      • pseudonymization

      Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt

      2016–2019
      • Dimitrios Kokkinakis
      • Kristina Lundholm Fors
      • Malin Antonsson
      • Marie Eckerström
      • Charalambos Themistocleous
      • language disorders

      Digital LSI

      2015–2020

      Digitization of Grierson’s Linguistic Survey of India (LSI; 1903-1927)

      • Lars Borin
      • Shafqat Mumtaz Virk
      • Anju Saxena
      • Bernard Comrie

       Språkteknologiska länkade öppna data vid Språkbanken

       2014–2014

       Syftet med projektet är att tillgängliggöra lexikala resurser för språkteknologi i form av länkade öppna data åtkomliga via Språkbanken.

       • Lars Borin
       • Dana Dannélls
       • Markus Forsberg
       • LOD
       • Semantiska webben
       • länkad data

       Koala – Korps lingvistiska annotationer

       2014–2017

       Förbättrad annotering för Korps korpusinfrastruktur

       • Yvonne Adesam
       • Lars Borin
       • Gerlof Bouma
       • Markus Forsberg
       • Richard Johansson

        Corpus-driven induction of linguistic knowledge

        2014–2018

        We will apply corpus-driven methods as a way to expand and correct existing hand-crafted linguistic resources, and conversely we will use hand-crafted resources as additional sources of supervision when learning meaning representations automatically.

        • Richard Johansson
        • Luis Nieto Piña

         MAÞiR

         2014–2017

         Utveckling av automatiska annoteringsverktyg för fornsvenska texter.

         • Gerlof Bouma
         • Yvonne Adesam

          En fri molntjänst för OCR

          2013–2014
          • Dana Dannélls
          • Lars Borin
          • Gerlof Bouma
          • OCR
          • historiskt material

          SweCcn -- ett svenskt konstruktikon

          2013–2016

          Projektet går ut på att utveckla en databas över svenska konstruktioner, ett s.k. konstruktikon.

          • Lars Borin
          • Dana Dannélls
          • Markus Forsberg
          • Leif-Jöran Olsson
          • Jonatan Uppström
          • Benjamin Lyngfelt
          • Kristian Blensenius
          • Linnea Bäckström
          • Anna Ehrlemark
          • Per Malm
          • Joel Olofsson
          • Julia Prentice
          • Rudolf Rydstedt
          • Emma Sköldberg
          • Sofia Tingsell
          • Lexicography
          • integrerad lexikonresurs
          • constructicon

          Funktionella somatiska symtom

          2013–2014

          Tolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvården

          • Dimitrios Kokkinakis
          • Eva Lidén
          • Elisabeth Björk Brämberg
          • Sylvia Määttä
          • Staffan Svensson

           Towards a Knowledge-Based Culturomics

           2013–2018

           The main aim of this research program is to advance the state of the art in language technology resources and methods for semantic processing of Swedish text, in order to provide researchers and others with more sophisticated tools for working with the information contained in large volumes of digitized text, e.g., by being able to correlate and compare the content of texts and text passages on a large scale.

           • Jacobo Rouces
           • Lars Borin
           • Nina Tahmasebi
           • Dimitrios Kokkinakis
           • Pierre Nugues
           • Richard Johansson
           • Dubhashi Devdatt
           • culturomics

           PINCORE

           2012–2016

           Personcentrerad information och kommunikation till personer med kolorektal cancer som genomgår kirurgi

           • Dimitrios Kokkinakis

            META-NORD

            2011–2013

            Projektet META-NORD har som mål att etablera en öppen lingvistisk infrastruktur i de baltiska och nordiska länderna.

            • Lars Borin
            • Markus Forsberg

             Akademiska ordlistor

             2011–2014
              • Lexicography
              • second language learning
              • NLP4CALL

              A System Architecture for ICALL

              2011–2013
              • Lars Borin
              • Elena Volodina
              • Hrafn Loftsson
              • Birna Arnbjörnsdóttir
              • ICALL
              • NLP4CALL
              • Swedish as a second language
              • Second language infrastructure
              • second language learning
              • s

              MedEval

              2011–2012

              En svensk medicinsk testkollektion

              • Karin Friberg Heppin
              • Anni Järvelin

               Svenskt frasnät++ (SweFN++)

               2011–    

               SweFN++-projektet handlar om att skapa en central infrastrukturkomponent för svensk språkteknologi, nämligen en stor fritt tillgänglig lexikonresurs med rik lingvistisk information.

               • Lars Borin
               • Dana Dannélls
               • Dimitrios Kokkinakis
               • Markus Forsberg
               • Jonatan Uppström
               • Leif-Jöran Olsson
               • Malin Ahlberg
               • Maria Toporowska Gronostaj
               • Karin Friberg Heppin
               • Richard Johansson
               • lexikon
               • lexikal semantik
               • modern
               • integrerad lexikonresurs
               • frasnät

               MOLTO - Multilingual Online Translation

               2010–2013

               MOLTO: s mål är att utveckla en uppsättning verktyg för att översätta texter mellan flera språk i realtid med hög kvalitet. Språk är separata moduler i verktyget och kan varieras. prototyper som täcker en majoritet av EU: s 23 officiella språk kommer att byggas.

               • Dana Dannélls
               • Generation
               • translation
               • multilingual
               • cultural heritage
               • GF

               Digital areal linguistics

               2010–2014

               The goal of this project is to create a database of comparable lexical items in a number of representative languages spoken in the Himalayan region in India and to use this database for investigating the Himalayas as a linguistic area.

               • Lars Borin
               • Taraka Rama
               • Anju Saxena
               • Bernard Comrie
               • language technology
               • areal linguistics
               • linguistic typology
               • computational linguistics
               • Lexicography

               Kelly - KEywords for Language Learning for Young and adults alike

               2009–2011
               • Elena Volodina
               • Sofie Johansson Kokkinakis
               • ICALL
               • NLP4CALL
               • second language learning
               • CEFR profiles
               • Swedish as a second language

               CONPLISIT

               2009–2010

               Consumption patterns and life-style in Swedish literature – novels 1830-1860

               • Lars Borin
               • Markus Forsberg
               • Christer Ahlberger