Meny

Forskning

Språkbankens forskningsenhet utvecklar toppmodern språkteknologi och strävar efter både teoretiska och praktiska mål inom olika forskningsområden. Vår forskning fokuserar både på själva språkteknologin (skapandet av omfattande högkvalitativa resurser som behövs för utvecklingen av verktyg och algoritmer) och frågor från andra discipliner.

Filtrera och sortera projekt

Forskningstema

ICALL - Intelligent Computer-Assisted Language Learning

Språkbanken is working on integration of available language technology for Swedish into the area of language learning, so-called ICALL.

Forskningstema

ALZ-RJ-Cognitive Decline

cassandra logo

Cassandra: Explaining and predicting short-term language change in Modern Swedish

2021–2024

Linguists often try to explain language change, but all our explanations are necessarily post hoc and thus difficult to evaluate. What happens if we turn to the future instead of the past and try to predict language change?

 • Aleksandrs (Sasha) Berdicevskis
 • Yvonne Adesam
 • Nina Tahmasebi
 • Evie Coussé
 • linguistics
 • computational linguistics
 • language change
 • language evolution
 • sociolinguistics
Catta

Catta

2021–    

Developing tools for systematic studies of text classification

 • Niklas Zechner
  Gold reserve

  SuperLim: en svensk testmängd för språkmodeller

  2020–2021

  Målet med projektet är att skapa högkvalitativa testmängder för att möjliggöra för alla aktörer inom svensk NLP att utvärdera och jämföra språkmodeller.

  • Markus Forsberg
  • Yvonne Adesam
  • Aleksandrs (Sasha) Berdicevskis
  • Dana Dannélls
  • Felix Morger
  • Gerlof Bouma
  • Magnus Sahlgren
  • Love Börjeson
  • Johanna Bergman
  • utvärdering
  • språkmodeller
  • fördomar

  Argumentation analysis and technology

  2020–    

  Ett samarbetsprojekt mellan Språkbanken Text, FLoV och CLASP som syftar att utarbeta metoder för språkteknologisk behandling av argumentation.

  • Anna Lindahl
  • Stian Rødven Eide
  • Axel Almquist
  • Bill Noble
  • Christine Howes
  • Ellen Breitholtz
  • Vladislav Maraev
  • Martin Kaså
  • linguistics
  • computational linguistics
  • argumentation
  • text
  • dialogue
  • pragmatics
  • semantics
  • politics
  • forum
  • online discussion
  • argumentation technology
  • argument mining

  Rumour mining

  2020–2023
  • Jacobo Rouces
  • Lars Borin
  • Mia-Marie Hammarlin
  • Fredrik Miegel
  • digital humanities

  Text classification of medical publications about person-centred care

  2019–2021

  Computerised text classification is used to help identify documents on the topic of patient-centred care.

  • Niklas Zechner

   Hot och hat mot journalister

   2019–2023

   Under vilka förutsättningar försvagas yttrandefrihet och demokrati av hat och hot mot journalister online?

   • Peter Ljunglöf
   • Oscar Björkenfeldt
   • Måns Svensson

    Svenskt språkdatalabb

    2019–2021

    Målet med Svenskt Språkdatalabb är att skapa en nationell kunskapsnod inom språkteknologi, och ta fram svenska referensdatamängder för NLP som sedan tillgängliggörs med öppen access i AI Innovation of Swedens datafabrik.

    • Peter Ljunglöf
    • Aleksandrs (Sasha) Berdicevskis

     Towards Computational Lexical Semantic Change Detection

     2019–2022

     I det här projektet bygger vi automatiska, korpus-baserade verktyg för att studera lexikala semantiska förändringar för både det svenska och engelska språket.

     • Nina Tahmasebi
     • Simon Hengchen
     • Richard Johansson
     • Maria Koptjevskaja Tamm

      Evaluation and refinement of an enhanced OCR-process for mass digitisation

      2019–2020

      The purpose of this project is to fine-tune and evaluate a test platform for OCR-production that was developed by Kungliga biblioteket (KB) in cooperation with the Norwegian software company Zissor in 2017.

      • Dana Dannélls
      • Lars Björk
      • Torsten Johansson
      • OCR

      The rise of complex verb constructions in Germanic

      2018–    

      The project studies the rise of complex verb constructions in Germanic.

      • Evie Coussé
      • Gerlof Bouma
      • Nicoline van der Sijs
      • Dirk-Jan de Kooter
      • Trude Dijkstra

       Milage: Multilingual Automated Grammar Extraction

       2018–2022
       • Shafqat Mumtaz Virk
       • Markus Forsberg
       • Harald Hammarström

        DReaM: The Dictionary/Grammar Reading Machine

        2018–2020

        A Multilingual Annotated Corpus of Grammars for the World's Languages

        • Shafqat Mumtaz Virk
        • Markus Forsberg
        • Harald Hammarström

         L2 profiler för svenska

         2018–2021

         The L2P project sets to describe Swedish Second Language learner lagnuage from the point of view of receptive and productive linguistic knowledge by level of proficiency, as contrasted on the basis of learner essays (SweLL-pilot corpus) and textbook texts (COCTAILL corpus).

         • Elena Volodina
         • Therese Lindström Tiedemann
         • Yousuf Ali Mohammed
         • David Alfter
         • ICALL
         • NLP4CALL
         • linguistic complexity
         • SLA
         • second language learning
         • CEFR profiles

         SweLL - Infrastruktur för L2 svenska

         2017–2020

         SweLL syftar till att skapa en plattform för att samla in, digitalisera, normalisera, lingvistiskt annotera och elektroniskt tillgängliggöra texter skrivna av inlärare av svenska.

         • Elena Volodina
         • Yousuf Ali Mohammed
         • Arild Matsson
         • Mats Wirén
         • Beáta Megyesi
         • Julia Prentice
         • Gunlög Sundberg
         • Lena Granstedt
         • Monica Reichenberg
         • Lisa Rudebeck
         • Second language infrastructure
         • Swedish as a second language
         • essay annotation
         • correction annotation
         • pseudonymization

         Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt

         2016–2019
         • Dimitrios Kokkinakis
         • Kristina Lundholm Fors
         • Malin Antonsson
         • Marie Eckerström
         • Charalambos Themistocleous
         • language disorders

         Digital LSI

         2015–2021

         Digitization of Grierson’s Linguistic Survey of India (LSI; 1903-1927)

         • Lars Borin
         • Shafqat Mumtaz Virk
         • Anju Saxena
         • Bernard Comrie

          Språkteknologiska länkade öppna data vid Språkbanken

          2014–2014

          Syftet med projektet är att tillgängliggöra lexikala resurser för språkteknologi i form av länkade öppna data åtkomliga via Språkbanken.

          • Lars Borin
          • Dana Dannélls
          • Markus Forsberg
          • LOD
          • Semantiska webben
          • länkad data

          Koala – Korps lingvistiska annotationer

          2014–2017

          Förbättrad annotering för Korps korpusinfrastruktur

          • Yvonne Adesam
          • Lars Borin
          • Gerlof Bouma
          • Markus Forsberg
          • Richard Johansson

           Corpus-driven induction of linguistic knowledge

           2014–2018

           We will apply corpus-driven methods as a way to expand and correct existing hand-crafted linguistic resources, and conversely we will use hand-crafted resources as additional sources of supervision when learning meaning representations automatically.

           • Richard Johansson
           • Luis Nieto Piña

            MAÞiR

            2014–2017

            Utveckling av automatiska annoteringsverktyg för fornsvenska texter.

            • Gerlof Bouma
            • Yvonne Adesam

             En fri molntjänst för OCR

             2013–2014
             • Dana Dannélls
             • Lars Borin
             • Gerlof Bouma
             • OCR
             • historiskt material

             SweCcn -- ett svenskt konstruktikon

             2013–2016

             Projektet går ut på att utveckla en databas över svenska konstruktioner, ett s.k. konstruktikon.

             • Lars Borin
             • Dana Dannélls
             • Markus Forsberg
             • Leif-Jöran Olsson
             • Jonatan Uppström
             • Benjamin Lyngfelt
             • Kristian Blensenius
             • Linnea Bäckström
             • Anna Ehrlemark
             • Per Malm
             • Joel Olofsson
             • Julia Prentice
             • Rudolf Rydstedt
             • Emma Sköldberg
             • Sofia Tingsell
             • Lexicography
             • integrerad lexikonresurs
             • constructicon

             Towards a Knowledge-Based Culturomics

             2013–2018

             The main aim of this research program is to advance the state of the art in language technology resources and methods for semantic processing of Swedish text, in order to provide researchers and others with more sophisticated tools for working with the information contained in large volumes of digitized text, e.g., by being able to correlate and compare the content of texts and text passages on a large scale.

             • Jacobo Rouces
             • Lars Borin
             • Nina Tahmasebi
             • Dimitrios Kokkinakis
             • Pierre Nugues
             • Richard Johansson
             • Dubhashi Devdatt
             • culturomics

             Funktionella somatiska symtom

             2013–2014

             Tolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvården

             • Dimitrios Kokkinakis
             • Eva Lidén
             • Elisabeth Björk Brämberg
             • Sylvia Määttä
             • Staffan Svensson

              PINCORE

              2012–2016

              Personcentrerad information och kommunikation till personer med kolorektal cancer som genomgår kirurgi

              • Dimitrios Kokkinakis

               META-NORD

               2011–2013

               Projektet META-NORD har som mål att etablera en öppen lingvistisk infrastruktur i de baltiska och nordiska länderna.

               • Lars Borin
               • Markus Forsberg

                Akademiska ordlistor

                2011–2014
                 • Lexicography
                 • second language learning
                 • NLP4CALL

                 A System Architecture for ICALL

                 2011–2013
                 • Lars Borin
                 • Elena Volodina
                 • Hrafn Loftsson
                 • Birna Arnbjörnsdóttir
                 • ICALL
                 • NLP4CALL
                 • Swedish as a second language
                 • Second language infrastructure
                 • second language learning
                 • s

                 MedEval

                 2011–2012

                 En svensk medicinsk testkollektion

                 • Karin Friberg Heppin
                 • Anni Järvelin

                  Svenskt frasnät++ (SweFN++)

                  2011–    

                  SweFN++-projektet handlar om att skapa en central infrastrukturkomponent för svensk språkteknologi, nämligen en stor fritt tillgänglig lexikonresurs med rik lingvistisk information.

                  • Lars Borin
                  • Dana Dannélls
                  • Dimitrios Kokkinakis
                  • Markus Forsberg
                  • Jonatan Uppström
                  • Leif-Jöran Olsson
                  • Malin Ahlberg
                  • Maria Toporowska Gronostaj
                  • Karin Friberg Heppin
                  • Richard Johansson
                  • lexikon
                  • lexikal semantik
                  • modern
                  • integrerad lexikonresurs
                  • frasnät

                  MOLTO - Multilingual Online Translation

                  2010–2013

                  MOLTO: s mål är att utveckla en uppsättning verktyg för att översätta texter mellan flera språk i realtid med hög kvalitet. Språk är separata moduler i verktyget och kan varieras. prototyper som täcker en majoritet av EU: s 23 officiella språk kommer att byggas.

                  • Dana Dannélls
                  • Generation
                  • translation
                  • multilingual
                  • cultural heritage
                  • GF

                  Digital areal linguistics

                  2010–2014

                  The goal of this project is to create a database of comparable lexical items in a number of representative languages spoken in the Himalayan region in India and to use this database for investigating the Himalayas as a linguistic area.

                  • Lars Borin
                  • Taraka Rama
                  • Anju Saxena
                  • Bernard Comrie
                  • language technology
                  • areal linguistics
                  • linguistic typology
                  • computational linguistics
                  • Lexicography

                  Kelly - KEywords for Language Learning for Young and adults alike

                  2009–2011
                  • Elena Volodina
                  • Sofie Johansson Kokkinakis
                  • ICALL
                  • NLP4CALL
                  • second language learning
                  • CEFR profiles
                  • Swedish as a second language

                  CONPLISIT

                  2009–2010

                  Consumption patterns and life-style in Swedish literature – novels 1830-1860

                  • Lars Borin
                  • Markus Forsberg
                  • Christer Ahlberger