Meny

Resurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.

Filtrera

ResursSpråk
1734 års lag
Språk: svenska
8 SIDOR
Nyhetsartiklar från 8 SIDOR.
Språk: svenska
Åbo Tidning 1883–1903
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Åbo Underrättelser 2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Åbo Underrättelser 2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Af Soomaali 1971-79
Språk: somaliska
Af-Soomaali 2001
Språk: somaliska
Aftonbladet 1030-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Aftonbladet 1830-talet
En korpus med texter från Aftonbladet på 1830-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Aftonbladet 1840-talet
En korpus med texter från Aftonbladet på 1840-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Aftonbladet 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Aftonbladet 1850-talet
En korpus med texter från Aftonbladet på 1850-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Aftonbladet 1860-talet
En korpus med texter från Aftonbladet på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Aftonbladet 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Akademisk ordlista
Akademisk ordlista
Språk: svenska
Akademiska texter – Humaniora
En korpus med akademiska texter.
Språk: svenska
Akademiska texter – Samhällsvetenskap
En korpus med akademiska texter.
Språk: svenska
Åkerbruk
Handböcker om åkerbruk: "Engelska Åker-Mannen" och "En Grundelig Kundskap Om Swenska Åkerbruket"
Språk: svenska
Åland 1891–1911
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Ålandstidningen 2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Äldre lagar – Fornsvenska textbankens material
Språk: svenska
Äldre religiös prosa – Fornsvenska textbankens material
Språk: svenska
Äldre svenska romaner
En samling med fler än 50 äldre svenska romaner av 14 olika författare
Språk: svenska
Alfwar och Skämt 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Anföranden
Riksdagens öppna data: De tal som riksdagsledamöterna håller under debatter i kammaren kallas anföranden.
Språk: svenska
Ansökningar
Språk: svenska
Argus 1907–1911
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
ASPAC – svenska
Svenska delen av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska
ASPAC – svenska-bulgariska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, bulgariska
ASPAC – svenska-engelska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, engelska
ASPAC – svenska-franska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, franska
ASPAC – svenska-grekiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, grekiska
ASPAC – svenska-högsorbiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, högsorbiska
ASPAC – svenska-italienska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, italienska
ASPAC – svenska-kroatiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, kroatiska
ASPAC – svenska-latin
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, latin
ASPAC – svenska-logsorbiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, lågsorbiska
ASPAC – svenska-makedonska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, makedonska
ASPAC – svenska-moliseslaviska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, moliseslaviska
ASPAC – svenska-nederländska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, nederländska
ASPAC – svenska-polska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, polska
ASPAC – svenska-portugisiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, portugisiska
ASPAC – svenska-rumänska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, rumänska
ASPAC – svenska-ryska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, ryska
ASPAC – svenska-serbiska (kyrilliskt)
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, serbiska
ASPAC – svenska-serbiska (latin)
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, serbiska
ASPAC – svenska-slovakiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, slovakiska
ASPAC – svenska-slovenska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, slovenska
ASPAC – svenska-spanska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, spanska
ASPAC – svenska-tjeckiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, tjeckiska
ASPAC – svenska-turkmeniska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, turkmeniska
ASPAC – svenska-tyska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, tyska
ASPAC – svenska-ukrainska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, ukrainska
ASPAC – svenska-vitryska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
Språk: svenska, vitryska
Astra 1920–1959
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Astra 1960–1979
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Astra Nova 2008-2010
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
ASU
Andraspråkets strukturutveckling
Språk: svenska
Ateneum 1898–1899
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Ateneum 1900–1903
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
August Strindbergs brev
Del av August Strindbergs samlade verk
Språk: svenska
August Strindbergs romaner
Del av August Strindbergs samlade verk
Språk: svenska
Aventinus
Narkotikarelaterad terminologi
Språk: svenska
Banco de Datos de Once Novelas Españolas 1951—1971 (SOL)
Del av SOL - Spanska Online
Språk: spanska
Banco de Datos de Prensa Española 1977 (SOL)
Del av SOL - Spanska Online
Språk: spanska
Barnlitteratur 2000-tal
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Barometern 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Barometern 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Barometern 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Barometern 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Barometern 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Barometern 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Bellman
C.M. Bellmans samlade verk
Språk: svenska
Besvarade Språkfrågor
Spåkrådets rådgivningsmejl
Språk: svenska
Betänkande
Riksdagens öppna data: Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet.
Språk: svenska
Betänkande angående likformig uppställning av grammatiska läroböcker
Språk: svenska
Bibeln 1873
Språk: svenska
Bibeln 1917
Språk: svenska
Biblioteksbladet
Språk: svenska
Björneborgs Tidning 1897–1907
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Blekingsposten 1850-talet
En korpus med texter från Blekingeposten på 1850-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Blekingsposten 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Blekingsposten 1860-talet
En korpus med texter från Blekingeposten på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Blekingsposten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Blekingsposten 1870-talet
En korpus med texter från Blekingeposten på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Blekingsposten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Blekingsposten 1880-talet
En korpus med texter från Blekingeposten på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Blekingsposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Blingbring
Blingbring, en SALDO-länkad och moderniserad version av Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930)
Språk: svenska
Bliss
Bliss är ett konstruerat symbolspråk som främst används av personer med grava kommunikativa och fysiska funktionsnedsättningar. Det består av ca 5000 grafiska symboler.
Språk: svenska
Bloggmix 1998
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 1999
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2000
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2001
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2002
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2003
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2004
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2005
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2006
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2007
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2008
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2009
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2010
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2011
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2012
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2013
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2014
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bloggmix 2015
Språk: svenska
Bloggmix 2016
Språk: svenska
Bloggmix 2017
Språk: svenska
Bloggmix okänt datum
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Bollnäs tidning 1870-talet
En korpus med texter från Bollnäs tidning på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Bollnäs Tidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Bollnäs tidning 1880-talet
En korpus med texter från Bollnäs tidning på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Bollnäs Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Bonniersromaner I (1976/77)
En korpus av 69 Bonniersromaner från 1976-77.
Språk: svenska
Bonniersromaner II (1980/81)
En korpus av 60 Bonniersromaner från 1980-81.
Språk: svenska
Borås Tidning 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Borås Tidning 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Borås Tidning 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Borås Tidning 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Borås Tidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Borås Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Borås Tidning 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Borgåbladet 1885
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Borgåbladet 2012–2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Brev 1700-tal
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Brev 1800–1849
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Brev 1850–1899
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Brev 1900–1959
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Bring
Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930) i digital version
Språk: svenska
Bullen 2010–2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Carlscronas Tidningar 1760-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1750-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1760-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Carlscronas Wekoblad 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Cilmi-Afeed
Språk: somaliska
Cilmiga bulshada 1971–1980
Språk: somaliska
COCTAILL
Språk: svenska
Corpus Oral de Referencia del Español Contemporáneo (SOL)
Del av SOL - Spanska Online
Språk: spanska
Dagböcker 1700-tal
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Dagböcker 1800–1849
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Dagligt Allehanda 1760-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dagligt Allehanda 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dagligt Allehanda 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dagligt Allehanda 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dagligt Allehanda 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dagligt Allehanda 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dagligt Allehanda 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dagligt Allehanda 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dagligt Allehanda 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dagny
En korpus med texter från kvinnotidningen Dagny
Språk: svenska
Dalin Ordbok Öfver Svenska Språket
Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
Språk: svenska
Dalin Ordbok Öfver Svenska Språket - basmaterial
Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
Språk: svenska
Dalin: then swänska argus – Fornsvenska textbankens material
Språk: svenska
Dalin: Then Swänska Argus 1732-1734
Manuell transkription av Then Swänska Argus av Olof von Dalin, Stockholm, 1732–1734.
Språk: svenska
Dalins morfologi
En morfologi från Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
Språk: svenska
Dalpilen 1850-talet
En korpus med texter från Dalpilen på 1850-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Dalpilen 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dalpilen 1860-talet
En korpus med texter från Dalpilen på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Dalpilen 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dalpilen 1870-talet
En korpus med texter från Dalpilen på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Dalpilen 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dalpilen 1880-talet
En korpus med texter från Dalpilen på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Dalpilen 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dalpilen 1890-talet
En korpus med texter från Dalpilen på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Dalpilen 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dalpilen 1900-talet
En korpus med texter från Dalpilen på 1900-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Dalpilen 1900-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dalpilen 1910-talet
En korpus med texter från Dalpilen på 1910-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Dalpilen 1910-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Dalpilen 1920-talet
En korpus med texter från Dalpilen på 1920-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Dalpilen 1920-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Departementsserien
Riksdagens öppna data: Utredningar från regeringens departement.
Språk: svenska
Dependensparsningsmodell: Stanza
Förtränade modeller för dependensparsning.
Språk: svenska
DiabetologNytt (1996–1999)
Tidningen DiabetologNytt 1996-1999
Språk: svenska
Diakronisk pivot
Diakronisk pivotresurs
Språk: svenska
Diverse tidningar
Språk: svenska
DN 1987
Dagens Nyheter 1987
Språk: svenska
Domar
Språk: svenska
Dramawebben (demo)
Texter från Dramawebben, ett digitalt arkiv över fri svensk dramatik.
Språk: svenska
Ekeblads brev
Språk: svenska
Essäistisk litteratur 1992-2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Etnologiska frågelistor
Nordiska museets frågelistor
Språk: svenska
Eukalyptus skriven svenska (betaversionerna)
En trädbank som innnehåller skriven svenska, uppmärkt med ordklasser, syntax i stil med TIGER-trädbanken, flerordsenheter och ordbetydelser
Språk: svenska
EUN
Riksdagens öppna data: Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen.
Språk: svenska
Europarl – svenska
Svenska delen av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska
Europarl – svenska-danska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, danska
Europarl – svenska-engelska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, engelska
Europarl – svenska-finska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, finska
Europarl – svenska-franska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, franska
Europarl – svenska-grekiska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, grekiska
Europarl – svenska-italienska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, italienska
Europarl – svenska-nederländska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, nederländska
Europarl – svenska-portugisiska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, portugisiska
Europarl – svenska-spanska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, spanska
Europarl – svenska-tyska
Del av European Parliament Proceedings Parallel Corpus
Språk: svenska, tyska
Euterpe 1900–1905
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Fahlu weckoblad 1780-talet
En korpus med texter från Fahlu weckoblad på 1780-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Fahlu Weckoblad 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Fahlu weckoblad 1790-talet
En korpus med texter från Fahlu weckoblad på 1790-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Fahlu Weckoblad 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Fahlu weckoblad 1800-talet
En korpus med texter från Fahlu weckoblad på 1800-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Fahlu Weckoblad 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Fahlu weckoblad 1810-talet
En korpus med texter från Fahlu weckoblad på 1810-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Fahlu Weckoblad 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Fahlu weckoblad 1820-talet
En korpus med texter från Fahlu weckoblad på 1820-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Fahlu Weckoblad 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Faktapromemoria
Riksdagens öppna data: Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag.
Språk: svenska
Falköpings Tidning 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Falköpings Tidning 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Falköpings Tidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Falköpings Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Falköpings Tidning 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Faluposten 1860-talet
En korpus med texter från Faluposten på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Faluposten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Faluposten 1870-talet
En korpus med texter från Faluposten på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Faluposten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Faluposten 1880-talet
En korpus med texter från Faluposten på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Faluposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Faluposten 1890-talet
En korpus med texter från Faluposten på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Faluposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Familjeliv: Adoption
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Allmänna rubriker – Ekonomi & juridik
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Allmänna rubriker – Familjeliv.se
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Allmänna rubriker – Fritid & hobby
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Allmänna rubriker – Hus & hem
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Allmänna rubriker – Husdjur
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Allmänna rubriker – Kropp & själ
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Allmänna rubriker – Nöje
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Allmänna rubriker – Samhälle
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Allmänna rubriker – Sandlådan
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Änglarum
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Förälder
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Fråga experten
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Gravid
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Känsliga rummet
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Medlemstrådar – Allmänna
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Medlemstrådar – Föräldrar
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Medlemstrådar – Planerar barn
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Medlemstrådar – Väntar barn
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Pappagrupp
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Planerar barn
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Sex & samlevnad
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Familjeliv: Svårt att få barn
Material från diskussionsforumet Familjeliv. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Fanbäraren 2011–2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Filosofia.fi 1850–1899
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Filosofia.fi 1900–1959
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Finlandssvensk skönlitteratur 1800–1849
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Finlandssvensk skönlitteratur 1850–1899
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Finlandssvensk Ungdomslitteratur
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Finsk Tidskrift 1878–1899
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Finsk Tidskrift 1900–1912
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Finsk tidskrift 2011–2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Flashback: Dator & IT
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Droger
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Fordon & trafik
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Hem, bostad & familj
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Kultur & media
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Livsstil
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Mat, dryck & tobak
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Om Flashback
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Övrigt
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Politik
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Resor
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Samhälle
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Sex
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Sport & träning
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flashback: Vetenskap & humaniora
Material från diskussionsforumet Flashback. Uppdateras regelbundet.
Språk: svenska
Flerspråkigt Konstruktikon
Ett flerspråkigt konstruktikon
Språk: svenska, ryska
FNB 1999
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
FNB 2000
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Folkbiblioteksbladet
Språk: svenska
Folkets Röst 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Folkets röst 1850-talet
En korpus med texter från Folkets röst på 1850-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Folkets Röst 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Folkets röst 1860-talet
En korpus med texter från Folkets röst på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Folkets Röst 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Förarbeten
Språk: svenska
Föredragningslista
Riksdagens öppna data: Föredragningslistor för kammarens sammanträden.
Språk: svenska
Förhör
Språk: svenska
Fornsvensk morfologi
Fornsvensk morfologi ur Söderwall och Schlyter
Språk: svenska
Forskning & Framsteg
En korpus av populärvetenskapliga artiklar från Forskning & Framsteg
Språk: svenska
Förtränade inbäddningar
En lista över förtränade inbäddningar för svenska
Språk: svenska
Forum för ekonomi och teknik 2007–2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Förvaltningsmyndigheters texter
Språk: svenska
Frågebrevsvar 1900–1949
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Framställning/redogörelse
Riksdagens öppna data: Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen.
Språk: svenska
Fredrikshamns Tidning 1888–1908
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
FTS - Färöisk textsamling
Färöisk TextSamling, i samarbete med Färöarnas universitet, Fróðskaparsetur Føroya, http://www.setur.fo/
Språk: färöiska
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgs weckoblad 1870-talet
En korpus med texter från Göteborgs weckoblad på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Göteborgs Weckoblad 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgs weckoblad 1880-talet
En korpus med texter från Göteborgs weckoblad på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Göteborgs Weckoblad 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgs weckoblad 1890-talet
En korpus med texter från Göteborgs weckoblad på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Göteborgs Weckoblad 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgsposten 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgsposten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgsposten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgsposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Göteborgsposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs Allehanda 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs Allehanda 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs Allehanda 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs Allehanda 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs Allehanda 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs Allehanda 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs Allehanda 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs Allehanda 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs weckolista 1740-talet
En korpus med texter från Götheborgs weckolista på 1740-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Götheborgs Weckolista 1740-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgs weckolista 1750-talet
En korpus med texter från Götheborgs weckolista på 1750-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Götheborgs Weckolista 1750-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgska Nyheter 1760-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgska Nyheter 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgska Nyheter 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgska Nyheter 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgska Nyheter 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgska Nyheter 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgska Nyheter 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgska Nyheter 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Götheborgska Nyheter 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Gothenburg Dialogue Corpus (GDC)
Språk: svenska
Gotlands tidning 1860-talet
En korpus med texter från Gotlands tidning på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Gotlands Tidning 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Gotlands tidning 1870-talet
En korpus med texter från Gotlands tidning på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Gotlands Tidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Gotlands tidning 1880-talet
En korpus med texter från Gotlands tidning på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Gotlands Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
GP – Två dagar
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 1994
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2001
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2002
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2003
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2004
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2005
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2006
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2007
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2008
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2009
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2010
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2011
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2012
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
GP 2013
En korpus med texter från Göteborgsposten
Språk: svenska
Gustav Vasas bibel - Nya testamentet
Nya Testamentet i Gustav Vasas bibel /under jämförelse med texten av år 1526 utgivet av Natan Lindqvist 1941
Språk: svenska
Gustav Vasas brevproduktion
Konung Gustaf den förstes registratur
Språk: svenska
Hankeiten
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Hanken
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Härnösandsposten 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Härnösandsposten 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Härnösandsposten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Härnösandsposten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Härnösandsposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Härnösandsposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
Språk: svenska
Helsingfors Dagblad 1866–1886
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Hertha
En korpus med texter från kvinnotidningen Hertha
Språk: svenska
Hufvudstadsbladet (2012–)2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Hufvudstadsbladet 1893–1903
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Hufvudstadsbladet 1991
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Hufvudstadsbladet 1998
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Hufvudstadsbladet 1999
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Hufvudstadsbladet 2014
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Husmodern 1903–1912
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Idiom ur NEO-databasen
Idiom med beskrivningar och alternativformer extraherade ut databasen för Nationalencyklopediens ordbok
Språk: svenska
Idun
En korpus med texter från kvinnotidningen Idun
Språk: svenska
Inrikes Tidningar 1760-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Inrikes Tidningar 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Inrikes Tidningar 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Inrikes Tidningar 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Inrikes Tidningar 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Inrikes Tidningar 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Inrikes Tidningar 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
InterFra
Språk: franska
InterFra svenska
Språk: svenska
InterFra taggad
Språk: franska
Interpellation
Riksdagens öppna data: Interpellationer från ledamöterna till regeringen.
Språk: svenska
IVIP
Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska
Språk: svenska
IVIP demo
Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Detta är en öppen delmängd av IVIP-korusen.
Språk: svenska
Jakobstads tidning 1999
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Jakobstads tidning 2000
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
JFT
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Jönkopingsbladet 1840-talet
En korpus med texter från Jönkopingsbladet på 1840-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Jönköpingsbladet 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Jönkopingsbladet 1850-talet
En korpus med texter från Jönkopingsbladet på 1850-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Jönköpingsbladet 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Jönkopingsbladet 1860-talet
En korpus med texter från Jönkopingsbladet på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Jönköpingsbladet 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Jönkopingsbladet 1870-talet
En korpus med texter från Jönkopingsbladet på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Jönköpingsbladet 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Jönköpingsposten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Jönköpingsposten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Jönköpingsposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Jönköpingsposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Källan 2008-2010
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Källtext
Medeltidstexter
Språk: svenska
Kalmar 1860-talet
En korpus med texter från Kalmar på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Kalmar 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kalmar 1870-talet
En korpus med texter från Kalmar på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Kalmar 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kalmar 1880-talet
En korpus med texter från Kalmar på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Kalmar 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kalmar 1890-talet
En korpus med texter från Kalmar på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Kalmar 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kalmar 1900-talet
En korpus med texter från Kalmar på 1900-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Kalmar 1900-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kalmar 1910-talet
En korpus med texter från Kalmar på 1910-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Kalmar 1910-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kalmar-Kalmar läns Tidning 1910-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kammaraktiviteter
Riksdagens öppna data: Kammaraktiviteter
Språk: svenska
Karlshamns Allehanda 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Karlshamns Allehanda 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Karlshamns Allehanda 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Karlshamns Allehanda 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Karlshamns Allehanda 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Karlshamns Allehanda 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Karlskrona Weckoblad 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Karlskrona Weckoblad 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Karlskrona Weckoblad 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kelly
Nyckelord för språkinlärning för unga och vuxna
Språk: svenska
Kitaabka Quduuska Ah
Språk: somaliska
KOM
Riksdagens öppna data: EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade KOM-dokument.
Språk: svenska
Kommuners och städers informationstidningar 2001–2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Konstruktikon
Ett svenskt konstruktikon
Språk: svenska
Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Läkartidningens arkiv (1996-2009) förädlat och sökbart
Språk: svenska
Kristianstadsbladet 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kristianstadsbladet 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kristianstadsbladet 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kristianstadsbladet 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Kristianstadsbladet 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
KVAH
Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar
Språk: svenska
Kvinnornas Tidning
En korpus med texter från Kvinnornas Tidning
Språk: svenska
Lagar från 1800-talet
Språk: svenska
Lagtexter 1990–2000
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Läkartidningen 1996
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 1997
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 1998
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 1999
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 2000
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 2001
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 2002
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 2003
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 2004
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 2005
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Läkartidningen 2006
Del av Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk
Språk: svenska
Landtmannen 1877–1879
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
langfn
Språk: svenska
LangFN-V2
Språk: svenska
LäSBarT
LäSBarT - Lättläst svenska och barnbokstext
Språk: svenska
Lawline
Frågor och svar kring juridisk rådgivning från lawline.
Språk: svenska
Lindesbergs allehanda 1870-talet
En korpus med texter från Lindesbergs allehanda på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Lindesbergs Allehanda 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lindesbergs allehanda 1880-talet
En korpus med texter från Lindesbergs allehanda på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Lindesbergs Allehanda 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
lingfn-thesis
Språk: svenska
Litterär tidskrift utgifven i Helsingfors
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Litteraturbanken
Språk: svenska
lsilex
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Lunds Weckoblad 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
LWT
Lånordstypologi
Språk: svenska, engelska
LWT-PWN
LWT-PWN är IDS/LWT-begreppslistan med länkar till ordbetydelseidentifierare i Princeton WordNet 3.0.
Språk: svenska
Magma kolumner
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Malmö Allehanda 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Malmö Allehanda 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Malmö Allehanda 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Malmö Allehanda 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Malmö Allehanda 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Malmö Allehanda 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Malmö Allehanda 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Malmö Allehanda 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Meddelanden från Åbo Akademi 2002–2010
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Medeltidsbrev - Latin
Språk: svenska
Medeltidsbrev - Norska
Språk: svenska
Medeltidsbrev - Övriga språk
Språk: svenska
Medeltidsbrev - Svenska
Språk: svenska
Medeltidsbrev - Tyska
Språk: svenska
Morgonbris
En korpus med texter från kvinnotidningen Morgonbris
Språk: svenska
Motion
Riksdagens öppna data: Motioner från riksdagens ledamöter.
Språk: svenska
Myndighetsprosa 1990–2000
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Nerikes Allehanda 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nerikes Allehanda 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nerikes Allehanda 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nerikes Allehanda 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nerikes Allehanda 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nerikes Allehanda 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nils Matsson Kiöpings resor
Språk: svenska
Norden 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norden 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norra Skåne 1880-talet
En korpus med texter från Norra Skåne på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Norra Skåne 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norra Skåne 1890-talet
En korpus med texter från Norra Skåne på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Norra Skåne 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottenskuriren 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottenskuriren 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottenskuriren 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottenskuriren 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottensposten 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottensposten 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottensposten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottensposten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottensposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrbottensposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Tidningar 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Weckotidningar 1750-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Weckotidningar 1760-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Weckotidningar 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpings Weckotidningar 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpingskuriren 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrköpingskuriren 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrländska Korrespondenten 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrländska Korrespondenten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrländska Korrespondenten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norrlandsposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Norstedtsromaner (1999)
En samling med 23 romaner utgivna 1999 på Norstedts förlag
Språk: svenska
Nya Argus 2010–2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Nya Dagligt Allehanda 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Dagligt Allehanda 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Dagligt Allehanda 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Dagligt Allehanda 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Dagligt Allehanda 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Karlskrona Weckoblad 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wermlandstidningen 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wermlandstidningen 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wermlandstidningen 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wermlandstidningen 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wermlandstidningen 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wexjöbladet 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wexjöbladet 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wexjöbladet 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wexjöbladet 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wexjöbladet 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nya Wexjöbladet 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nysvenska bibelböcker – Fornsvenska textbankens material
Språk: svenska
Nysvenska krönikor – Fornsvenska textbankens material
Språk: svenska
Nysvenska lagar – Fornsvenska textbankens material
Språk: svenska
Nysvenska, övrigt – Fornsvenska textbankens material
Språk: svenska
Nytt allvar och skämt 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nytt allvar och skämt 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nytt och Gammalt 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nytt och Gammalt 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nytt och Gammalt 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Nytt och Gammalt 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
OpenEDGeS
En delmängd av korpusen EDGeS Diachronic Bible Corpus, som tillhandahålls under en publik licens. EDGeS är en diakron och synkron parallelkorpus med bibelöversättningar från 1300-talet till nutid.
Språk: svenska, engelska, tyska, nederländska
ORDAT
Svenska Dagbladets årsbok 1923 - 1958
Språk: svenska
Ordklasstaggningsmodell: Flair
Förtränade modeller för ordklasstaggning.
Språk: svenska
Ordklasstaggningsmodell: Marmot
Förtränade modeller för ordklasstaggning.
Språk: svenska
Ordklasstaggningsmodell: Stanza
Förtränade modeller för ordklasstaggning.
Språk: svenska
OSA (SAOB)
Svenska Akademiens ordbok på nätet
Språk: svenska
Österbottens tidning 2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Österbottens tidning 2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Österbottens tidning 2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Österbottens Tidning 2014
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Östergötlands veckoblad 1880-talet
En korpus med texter från Östergötlands veckoblad på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Östergötlands Veckoblad 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östergötlands veckoblad 1890-talet
En korpus med texter från Östergötlands veckoblad på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Östergötlands Veckoblad 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgöta Correspondenten 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgöta Correspondenten 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgöta Correspondenten 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgöta Correspondenten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgöta Correspondenten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgöta Correspondenten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgöta Correspondenten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgötaposten 1890-talet
En korpus med texter från Östgötaposten på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Östgötaposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgötaposten 1900-talet
En korpus med texter från Östgötaposten på 1900-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Östgötaposten 1900-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östgötaposten 1910-talet
En korpus med texter från Östgötaposten på 1910-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Östgötaposten 1910-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Östra Nyland 2012–2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: svenska
Pargas Kungörelser 2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Pargas Kungörelser 2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Språk: finlandssvenska
Parole
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information
Språk: svenska
Parole korpus
En korpus annoterad med morfologisk och syntaktisk information
Språk: svenska
Parole+
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information, kopplade till betydelser i SALDO
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1770-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1770-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1780-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1780-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1790-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1790-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1800-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1800-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1810-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1810-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1820-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1820-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1830-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1830-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1840-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1840-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1850-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1850-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1860-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1640-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1650-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1660-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1670-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1680-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1690-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1700-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1710-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1720-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1730-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1740-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1750-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1760-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Posttidningar 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Språk: svenska
Press 65
Svensk press 1965
Språk: svenska
Press 76
Svensk press 1976