Hoppa till huvudinnehåll

Höstworkshop 2022

Nationella språkbanken bjuder in till höstworkshop!

Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop, måndag 17 oktober 2022 i Uppsala.

Temat för årets workshop är arkivdata. I arkiven på svenska minnesinstitutioner finns väldiga material i text och tal med information av stort värde för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dock är det svårt och resurskrävande att orientera i källorna. Nya metoder och verktyg för att göra arkivdata tillgängligt är därför av stort intresse.

På årets Höstworkshop presenterar vi flera projekt som utforskar nya metoder och verktyg för forskning i arkivdata. Dagen inleds med en gästföreläsning av Anna Foka, föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Uppsala universitet. Vi visar även dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och avslutar med mingel och tilltugg.


Anmäl dig på Nationella språkbankens webbplats >>

Tid: Måndag den 17 oktober 2022 kl 13-17 med efterföljande mingel.
Plats: Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, Von Kraemers allé 19, 2:a våningen.

Frågor? Hör av dig till: info@sprakbanken.se

Program
13:00–13:05 Välkommen (Martin Sundin, Isofs generaldirektör)

13:05–13:15 Introduktion till eftermiddagen (Rickard Domeij, SB Sam)

13:20–14:00 Anna Foka, Föreståndare för Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU), presenterar arbetet med språkteknologi vid CDHU och sitt projekt ”The digital Periegesis”. (Engelska)

14:00-14:30 Folke – dialekter och folkminnen på internet. (Fredrik Skott, SB Sam)

14:30-15:00 Tal- och språkteknologiska perspektiv på Riksdagens öppna data, med DigArv projektet SweTerror, som undersöker hur terrorism har debatterats i Sverige, som lins. (Jens Edlund, Axel Ekström och Jim O'Regan, SB Tal)

15:00–15:30 Bensträckare

15:30–16:15 Några arkivaktiviteter i Språkbanken Text och Swe-Clarin – Introduktion (Lars Borin, SB Text, Göteborgs universitet) – Detektiva avdelningen och Jubileumsarkivet (Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet och Mats Jönsson, GPS400, Göteborgs universitet) – Automatisk namnuppmärkning i historiska textmaterial (Erik Lenas, Riksarkivet och Eva Pettersson, Swe-Clarin, Uppsala universitet)

16:15–16:45 Presentation av Isofs arkivsamlingar inom dialekter, folkminnen och namn.

17:00 Mingel med förfriskningar

Lövet