Hoppa till huvudinnehåll

Höstworkshop 2018

Nationella språkbankens höstworkshop 2018

EVENEMANGET AVSLUTAT

Onsdagen den 17 oktober 
Platsen är KTH, Lindstedtsvägen 24, våning 5, Stockholm. Lokal: Fantum

Anmäl dig gärna (endast för planeringens skull) senast 9 oktober här

Språkbanken i Göteborg – nu Språkbanken Text – har sedan 2011 organiserat en årlig höstworkhop i Göteborg i mitten av oktober. Workshopen riktar sig till användare av infrastrukturen, alltså i första hand forskare vars forskning använder sig av språkligt material. På workshopen har vi presenterat nyheter i vår infrastruktur och dessutom haft en tematisk avdelning med någon inbjuden forskare som har berättat om sin användning av Språkbanken, med teman som historisk språkvetenskap, andraspråksforskning, lexikala resurser, text som forskningsobjekt, m.fl.

Från och med årets höstworkshop, den åttonde i ordningen, arrangeras evenemanget av den Nationella språkbanken och för att markera detta äger den rum i Stockholm på KTH, under Språkbanken Tals värdskap. Årets höstworkshop har inte något särskilt tema, eller kan snarare sägas ha temat expansion. Eftermiddagens program ägnas sålunda åt en presentation av den nya nationella forskningsinfrastrukturen och dess tre avdelningar. Dessutom ges en liten glimt av det internationella sammanhang vi verkar inom genom att grupper från 6 länder på förmiddagen berättar om sina erfarenheter av att använda Språkbanken Texts korpusverktyg Korp i sina egna nationella infrastrukturer. Vi hoppas på en rik flora av frågor från nyfikna besökare, och sätter av en ordentlig stund på kvällen för diskussioner om vår verksamhet och om framtida samarbeten.

Program 
 10.15–12.00 Korp i världen: Erfarenheter från sex länder (på engelska) 
 12.00–13.15 Lunch 
 13.15–13.20 Introduktion till eftermiddagen 
 13.20–13.50 Nationella språkbanken: en nygammal forskningsinfrastruktur – Lars Borin 
 13.50–14.40 Språkbanken Text: hur kan vi komma åt texters innehåll med språkteknologins hjälp? – Markus Forsberg 
 14.40–15.30 Språkbanken Tal: hur din forskning kan dra nytta av talteknologiska metoder – Jens Edlund 
 15.30–16.00 Fika 
 16.00–16.50 Språkbanken Sam: nya möjligheter till forskning i samhällstexter och folkliga berättelser – Rickard Domeij 
 16.50–17.00 Avslutning 
 17.00– Mingel med förfriskningar samt labbvisning

Program

Nationella språkbanken 
Nationella språkbanken är en nygammal forskningsinfrastruktur som finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet (VR) och 10 universitet och myndigheter, inledningsvis under perioden 2018–2024. Det nya är att infrastrukturen är en långsiktigt finansierad nationell satsning med en tydlig tyngdpunkt på stöd till språkforskning och språkteknologisk forskning. Det gamla är att infrastrukturen är en utbyggnad av en lång och givande tradition av relevant svensk forskning och utveckling inom områdena språkteknologi och språkresurser, där Språkbanken i Göteborgs snart 50-åriga historia är den lysande ledstjärnan, samt svensk medverkan av något nyare datum i ett brett europeiskt infrastruktursamarbete, CLARIN ERIC.

VR-bidraget beviljades under kategorin infrastruktur för forskning som använder sig av språkligt material, och av ansökan framgår att vi ska stödja sådan svensk forskning inom språkteknologi, språkvetenskap, digital humaniora och samhällsvetenskap, social robotik och artificiell intelligens.

Den nya infrastrukturen är organiserad dels som en nationell språkbank med tre avdelningar och dels som ett nätverk av 12 grupper som utgör Swe-Clarin, den svenska delen av den europeiska forskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC. De tre avdelningarna är Språkbanken Text (den tidigare Språkbanken i Göteborg som inrättades redan 1975), Språkbanken Tal (som hyses av talgruppen på KTH) samt Språkbanken Sam (som är inhysta hos Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen).

Nationella språkbankens tre avdelningar utgör även tre av de 12 samarbetande grupperna i Swe-Clarin. 
De övriga 9 är:

 Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet 
 Kungliga biblioteket 
 Linköpings universitet 
 Lunds universitet 
 Riksarkivet 
 Stockholms universitet 
 Svensk nationell datatjänst 
 Umeå universitet 
 Uppsala universitet